Banner meptek

Ofte fokuserer man kun på sin faglige formidling når man skal til eksamen eller pitche en idé. Alt hvad der kommer bagefter er mindre vigtigt, tænker man, og det tager man på gefühl. Når bare selve præsentationen er god. Denne tankegang skal vi have vendt! Både det at modtage og give feedback er noget, der kan påvirke successen væsentligt af din præsentation.

Af Nicolaj Sand Rasmussen

Tag imod den værdifulde feedback

Du har lige lavet en præsentation i verdensklasse, hvor alt bare gik op i en højere enhed. Efterfølgende stiller tilhørerne kritiske spørgsmål til din metode eller påstår måske endda, at noget af materialet var forkert brugt – det var ikke lige det, du forventede at høre. Måden du håndterer denne feedback på er utroligt vigtig. Ved at forholde dig rigtigt til den, kan den være et kraftfuldt element, der sliber dig og gør dig endnu bedre – hvilket egentlig også altid bør være formålet, når vi selv giver feedback.

3 råd til at modtage feedback

1. Vær åbensindet og aktivt lyttende

Lad være med at gå til angreb, men sug kritikken til dig, som du efterfølgende kan segmentere. Lyt til indholdet og ikke måden det bliver leveret på, da det ofte kan være svært for afsenderen at give kritikken på en ordentlig måde. Det er noget de selv skal arbejde med, men lad det ikke gå ud over dit udbytte. Deres pointe kan være god nok, selvom de ikke formidler den hensigtsmæssigt.

2. Vurder feedbacken fra person til person

Vær bevidst om hvem der giver dig feedback. Er det venner, underviser, søster, kæreste, chef, konsulent osv.? Relationen til personen er afgørende for hvordan de ser dig, og måske også hvor ærlige de tør være, og kan være med til at forme budskabet. Tag højde for hvem, der giver dig feedback, og vurder med det in mente, om det er noget, du skal tage til dig eller ej.

3. Bed om feedback

Det vigtigste råd er at bede om feedback! Vær altid klar til at modtage og klar til at spørge. Livet er en læringsproces, og andres viden og erfaring er værdifuld for dig.

 

3 råd til at give feedback

Du vil med garanti på et eller andet tidspunkt sidde på den anden side, og skulle give den konstruktive feedback til en studiekammerat, en gruppe, medarbejdere osv. Der følger ligeledes nogle råd til denne proces.

1. Brug ’burger-modellen’

Brød:  Sig 1 specifik positiv ting

Bøf:     Giv et forslag til forbedring

Brød:  General positiv

Gentag processen

2. Vær ligefrem og konkret

Brug burger-modellen til at forberede og varme modtageren op, men lad være med at pakke kritikken ind i vat. Vær direkte og giv din konstruktive feedback på den nemmeste og mest ligefremme måde. Du skal være sikker på, at dit budskab er kommet frem, og ved ikke at overkomplicere det, er det nemmere for modtageren at forstå, hvad du mener. Som man siger: “Keep it simple stupid“.

3. Gør det tydeligt, at det er din mening

Feedback skal optimalt være bygget på en objektiv argumentation, men det er uundgåeligt, at det ofte kan være udtryk for en subjektiv holdning. Derfor er det vigtig at gøre det tydeligt, at det er DIN holdning. I stedet for at sige: ’Du er dårlig til….’, så sig i stedet ’På baggrund af denne teori synes jeg, at du ikke levede op til….’

Se ikke feedbackprocessen som en selvstændig og uafhængig del af din præsentation, men se den som en helhed med din overordnede fremlæggelse, som skal øves i samme grad som selve præsentationen.

Avatar

Meptek

Som eksperter i præsentationsteknik skriver Meptek om hvordan du kommer ud over scenekanten så dit publikum hører hvad du har at sige.

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook