Med et legat kan sikre dig mere økonomisk råderum på dit studie. Som studerende skal man kunne multitaske og præstere, samtidig med at kravene bliver stadigt større. Virksomheder søger folk der har været på udveksling, har haft praktikforløb, opnået gode karakterer, etc. Alt sammen koster tid og penge. Et legat kan forsøde livet for de studerende og åbne døre som ellers ikke var mulige.

Trin 1 – Sæt dig ind i fondssektoren

Første skridt er at lære fonds- og legatsektoren at kende. Der findes 3.000 fonde der udbyder legater til studerende. Mange af disse kan findes ved brug af legathåndbogen. Den udkommer hvert år eller ved brug af legatportalen legatmidler.dk. Desuden skal en legatansøgning altid være knyttet til et specifikt projekt, som praktikforløb, udlandsophold eller lignende.

Trin 2 – Forbered indholdet til din ansøgning

  • I trin to starter man med at forberede sin ansøgning. En velforberedt ansøgning vil gøre processen lettere og det vil være muligt at søge flere legater. De vigtige ting at gøre i den forberedende fase er derfor at skaffe sig anbefalinger, ideelt set fra tre forskellige instanser (en fra universitetet, en fra arbejdet og en fra privatlivet, eks. fra frivilligt eller foreningsarbejde).
  • Det er også en god idé at få scannet de vigtigste dokumenter som kan indgå i ansøgningsprocessen. Typisk forlanger fondene at se eksamenspapirer fra nuværende og tidligere uddannelser og årsopgørelse. For at få ansøgningen til at fremstå seriøs og professionel, kan man med fordel samle alle bilag i en samlet pdf-fil med brug af programmet PDF Merger Free.
  • Sidste skridt i forberedelsesfasen består i at gøre sig tanker om, hvordan man vil overbevise fonden om, at man er den rette person til modtagelse af legatet. Det kan gøres ved at skrive et kort afsnit over, hvilket udbytte man får ud af sit studie. Derefter et kort afsnit om, hvordan dette udbytte kan gavne Danmark på længere sigt. Desuden vil det også være i denne fase man laver sit udbyggede CV, hvor man inkluderer beskrivelser og resultater. Søg evt. inspiration via Djøf’s bud på et CV. Og sidst, men ikke mindst vil det være en god idé allerede i denne fase, at lave et budget over det aktuelle finansieringsbehov, hvor man inkluderer de relevante bilag.

Trin 3 – Udarbejd den skrivetunge del af legatansøgningen

  • I dette trin vil det først og fremmest være legatansøgningsforsiden der kræver fokus, da det er denne du møder fonden med. På denne skal der oftest stå oplysninger om fonden, dig selv, dit finansieringsbehov, det beløb du søger inkl. bilagsoversigten, samt en kort beskrivelse af dit studie.
  • Dernæst vil et udkast til et motivationsbrev skulle udarbejdes. Heri vil det skulle fremgå, hvordan dit studie lever op til fondens mål. Det er også heri man med fordel kan inkludere beskrivelsen af, hvordan man med sit studie vil gave Danmark på lang sigt.

Trin 4 – Forbered liste over de legater du søger

  • I trin 4 vil det være en god idé at oprette et excel-ark, hvori man oplister alle de legater man ønsker at søge og som passer til ens profil. Skriv heri, hvilke krav der er til de forskellige legater, så du nemt kan verificere indholdet i ansøgningen inden den sendes afsted. Det kan endda være en fordel at liste fondens mål i excel-arket, så motivationsbrevet bliver præcist for hver ansøgning.

Der findes mange legater og det kan derfor være ens profil passer til en lang række og meget forskelligartede legater. Eksempelvis er der legater der tilknytter sig specifikt til studieretning, erhvervserfaring, velgørende formål, evt. sygdom, etc.

  • Det vil i dette trin også være vigtigt at verificere adresserne på fondene (da man aldrig må stole på legathåndbogen og hjemmesider). Find derfor fondens egen hjemmeside og bekræft adressen eller ring fonden op for verificering, hvis de ikke har en hjemmeside.

Trin 5 – Ansøg legaterne

Der er nu ikke andet for end at søge legaterne. Her er det dog stadigt vigtig at være meget opmærksom på detaljerne. Mange fonde har udarbejdet et specifikt ansøgningsskema, som skal udfyldes. Det skal gøres rigtigt, ellers vil man få afslag på sin ansøgning.

Nogle fonde kan søges online, og man kan derfor ofte lave copy/paste fra sine indledende forberedelser. Der er dog også stadigt et stort antal fonde der foretrækker at modtage ansøgningerne med posten og i disse tilfælde vil man ofte også skulle rekvirere deres ansøgningsskema via alminedelig post, så det er vigtigt at være ude i god tid.

Det sidste punkt der er vigtigt at fremhæve er, at ansøgningen skal fremstå professionelt. Sørg derfor altid for at printe i høj kvalitet til de legater der ansøges med post og lav en samlet pdf-fil med PDF Merger Free når der ansøges online.

Mette Nielsen

Mette er uddannet cand.merc.psyk og har med en bachelor som civiløkonom en grundig forretningsforståelse. Mette har stor interesse for HR, forandringsledelse og kommunikation. Kontakt: http://dk.linkedin.com/in/mettenielsen911

More Posts