Betingelser

Erklæring om rettigheder og ansvar

Denne erklæring om rettigheder og ansvar (“erklæring” eller “vilkår”) kommer fra Talentguidens regler og er vores servicevilkår, der gælder for vores forhold til brugere og andre, der interagerer med Talentguiden. Ved at bruge eller tilgå Talentguiden erklærer du dig enig i denne erklæring, som opdateres fra tid til anden i henhold til afsnit 14 nedenfor. Derudover vil du til sidst i dette dokument finde hjælp til at forstå, hvordan Talentguiden fungerer.

1. Privatindstillinger

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er meget vigtig for os. Vi har udarbejdet vores Politik for brug af data for at angive, hvordan du kan bruge Talentguiden til at dele med andre, og hvordan vi indsamler og kan bruge dit indhold og dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse politikken for brug af data igennem og bruge den, så du kan træffe de rigtige valg når du bruger din Talentguiden profil.

2. Deling af dit indhold og dine oplysninger

Du ejer alt det indhold og alle de oplysninger, du slår op på Talentguiden, og du kan bestemme, hvordan det skal deles gennem dine privatindstillinger – Talentguiden er stadig i udviklingsfasen og visse funktioner er ikke tilgængelige. Og derudover:

 1. Med hensyn til indhold, der er beskyttet af immaterielle ejendomsrettigheder, herunder billeder og videoer (IP-indhold), giver du os specifikt følgende tilladelse, der er omfattet af dine privatindstillinger: du giver os en ikke-eksklusiv, overdragelig, videre-licenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert IP-indhold, som du slår op på eller i forbindelse med Talentguiden (IP-licens). Denne IP-licens ophører, når du sletter dit IP-indhold eller din konto, medmindre dit indhold er blevet delt med andre, og de ikke har slettet det – dette gælder navnlig arrangementer hvor du er arrangør i samarbejde med andre parter.
 2. Talentguiden hæfter på intet tidspunkt for forkert oplysninger eller arrangementer som annulleres og som omfatter private som offentlige parter.
 3. Når du sletter IP-indhold, bliver det slettet på en måde, der kan sammenlignes med at tømme papirkurven på en computer. Du skal derfor være klar over, at fjernet indhold kan forblive i backup-kopier i en rimelig tidsperiode (men vil ikke være tilgængeligt for andre medmindre disse har kopieret dit indhold).
 4. Når du offentliggør indhold eller oplysninger med indstillingen Offentlig, betyder det, at du tillader alle, herunder personer uden for Talentguiden, at tilgå og bruge oplysningerne og knytte dem til dig (f.eks. dit karaktergennemsnit).
 5. Vi sætter altid pris på din feedback eller dine forslag vedrørende Talentguiden, men du skal være klar over, at vi måske bruger dem uden nogen forpligtelse til at betale dig for dem (lige som du ikke er forpligtet til at tilbyde dem).

3. Sikkerhed

Vi gør vores bedste for at holde Talentguiden sikker, men vi kan ikke garantere det. Vi har brug for din hjælp til at holde Talentguiden sikker, hvilket indebærer følgende forpligtelse for dig:

Du vil ikke slå uautoriseret kommerciel kommunikation (herunder spam) op på Talentguiden.

Du vil ikke indsamle brugeres indhold eller oplysninger eller på anden vis tilgå Talentguiden vha. automatisering (herunder høst-botter, robotter eller informationsindsamlingsprogrammer som søgerobotter og webscrapere) uden vores forudgående tilladelse.

 1. Du vil ikke beskæftige dig med ulovlig multilevelmarketing, herunder pyramideforetagender, på Talentguiden.
 2. Du vil ikke overføre vira eller anden ondsindet kode.
 3. Du vil ikke anmode om en andens loginoplysninger eller tilgå en andens konto.
 4. Du vil ikke mobbe, intimidere eller chikanere andre brugere.
 5. Du vil ikke slå indhold op, der: er hadefuldt, truende eller pornografisk, tilskynder til vold eller indeholder nøgenhed eller afbilledet eller uberettiget vold.
 6. Du vil ikke bruge Talentguiden til at gøre noget ulovligt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende.
 7. Du vil ikke gøre noget, der vil kunne ødelægge, overbelaste eller svække Talentguiden’s funktionsmåde eller udseende, herunder at angribe tjenesten eller forstyrre visning af sider eller anden Talentguiden-funktionalitet.
 8. Du vil ikke fremme eller opmuntre til overtrædelse af denne erklæring eller vores politikker.

4. Tilmelding og kontosikkerhed

Talentguiden-brugere oplyser deres rigtige navne og oplysninger, og vi har brug for din hjælp, for at det skal forblive sådan. Her er nogle af dine forpligtelser over for Talentguiden i forhold til registrering og opretholdelse af sikkerheden på din konto:

 1. Du vil ikke angive nogen forkerte personlige oplysninger på Talentguiden eller oprette en konto for andre end dig selv uden tilladelse.
 2. Du vil ikke oprette mere end én personlig konto.
 3. Hvis vi deaktiverer din konto, vil du ikke oprette en anden uden vores tilladelse.
 4. Du vil ikke bruge din personlige profil primært til dine egne kommercielle formål, men i stedet bruge en virksomhedsprofil til sådanne formål.
 5. Du vil ikke bruge Talentguiden, hvis du er en dømt seksualforbryder.
 6. Du vil holde dine kontaktoplysninger og erhvervserfaring opdaterede.
 7. Du vil ikke dele din adgangskode, give andre adgang til din konto eller gøre noget som helst, der kan sætte din kontos sikkerhed på spil.
 8. Du vil ikke overføre din konto til nogen uden først at få vores skriftlige tilladelse – fås ved at benytte mailformularen.
 9. Hvis du vælger et brugernavn eller lignende datanavn til din konto eller side, forbeholder vi os retten til at fjerne det eller kræve det tilbage, hvis vi mener, det er upassende (herunder, når en ejer af et varemærke klager over et brugernavn, der ikke er nært relateret til en brugers virkelige navn).

5. Beskyttelse af andre personers rettigheder

Vi respekterer andre personers rettigheder og forventer, at du gør det samme.

 1. Du må ikke slå indhold op eller foretage nogen handling på Talentguiden, der krænker eller overtræder andres rettigheder eller på anden vis overtræder loven.
 2. Vi kan fjerne alt indhold eller alle oplysninger, du slår op på Talentguiden, hvis vi mener, at det overtræder denne erklæring eller vores politikker.
 3. Hvis vi fjerner dit indhold på grund af krænkelse af en andens ophavsret, og du mener, vi har begået en fejl, giver vi dig mulighed for at appellere.
 4. Hvis du gentagne gange krænker andres immaterielle ejendomsrettigheder, vil vi om nødvendigt deaktivere din konto.
 5. Du må ikke bruge vores ophavsret eller varemærker (herunder Talentguiden, Talentguiden- og BrainHeart-logoerne) eller andre lignende mærker, undtagen når det er udtrykkeligt tilladt i Retningslinjer for brug af varemærker eller efter vores forudgående skriftlige tilladelse.
 6. Hvis du indsamler oplysninger fra brugere, skal du: få deres samtykke, gøre det klart, at det er dig (og ikke Talentguiden), der indsamler deres oplysninger, og slå en politik for beskyttelse af personlige oplysninger op, der forklarer, hvilke oplysninger du indsamler, og hvordan du vil bruge dem.
 7. Du må ikke slå nogens id-dokumenter eller følsomme økonomiske oplysninger op på Talentguiden.
 8. Du må ikke offentliggøre indhold som kan blive opfattet som mobning, chikane eller opforderer til nogen form for vold.
 9. Du må ikke sende e-mail-invitationer til ikke-brugere uden deres samtykke.

6. Særlige bestemmelser, der gælder for annoncører

Du kan målrette mod din ønskede målgruppe ved at købe annoncer på Talentguiden eller vores udgivernetværk. Følgende ekstra betingelser gælder for dig, hvis du placerer en ordre gennem vores annonceringsafdeling:

 1. Når du placerer en ordre, skal du fortælle os, hvilken type annonce du vil købe, det beløb, du vil bruge, og dit bud. Hvis vi accepterer din ordre, leverer vi dine annoncer, når der bliver plads. Når din annonce bliver leveret, gør vi vores bedste for at levere annoncerne til den målgruppe, du angiver, selvom vi ikke kan garantere i hvert tilfælde, at din annonce vil nå dens tilsigtede målgruppe.
 2. I de tilfælde, hvor vi mener, at det kan forbedre effektiviteten af din annoncekampagne, vil vi måske udvide de målretningskriterier, du angiver.
 3. Du skal betale for dine ordre i henhold til vores betalingsbetingelser.
 4. Dine annoncer skal overholde vores retningslinjer for annoncering.
 5. Vi afgør størrelse, placering og positionering af dine annoncer.
 6. Vi garanterer ikke hvor megen aktivitet, dine annoncer vil modtage, herunder det antal klik, dine annoncer vil få.
 7. Vi kan ikke styre, hvordan klik bliver genereret på dine annoncer. Vi har systemer, der forsøger at registrere og filtrere særlig klikaktivitet, men vi er ikke ansvarlige for svindel, teknologiproblemer eller anden potentiel ugyldig klikaktivitet, foresaget af tredjepart, der kan påvirke omkostningerne ved annoncerne.
 8. Du kan annullere din ordre når som helst ved at kontakte kundeservice, men det kan tage op til 24 timer, før annoncen stopper. Du er ansvarlig for at betale for alle annoncer, der kører.
 9. Vores licens til at køre dine annoncer stopper, når vi har fuldført din ordre. Du skal imidlertid være klar over, at din annonce kan forblive på sitet, indtil brugerne sletter den, hvis de har interageret med den.
 10. Vi kan bruge dine annoncer, relateret indhold og relaterede oplysninger til marketing- og reklameformål.
 11. Du må ikke udsende nogen pressemeddelelse eller komme med nogen offentlig udtalelse om dit forhold til Talentguiden uden vores forudgående skriftlige tilladelse.
 12. Vi kan afvise eller fjerne enhver annonce uanset årsag, på et hvilket som helst tidspunkt.
 13. Hvis du placerer annoncer på andres vegne, skal du have tilladelse til at placere disse annoncer, herunder følgende:
 14. Du garanterer, at du har juridisk bemyndigelse til at binde annoncøren til denne erklæring.
 15. Du erklærer dig enig i, at vi kan holde dig ansvarlig for overtrædelsen, hvis en annoncør, som du repræsenterer, overtræder denne erklæring.

7. Særlige bestemmelser, der gælder for software

 1. Hvis du downloader vores software, f.eks. et enkeltstående softwareprodukt eller et browsertilføjelsesprogram, erklærer du dig indforstået med, at programmet engang imellem henter opgraderinger, opdateringer og ekstra funktioner fra os for at forbedre og videreudvikle softwaren.
 2. Du må ikke modificere, skabe afledt arbejde af, dekompilere eller på anden vis forsøge at udtrække kildekode fra os, medmindre du har fået tilladelse hertil med en open source-licens, eller hvis vi giver dig en skriftlig tilladelse.

8. Ændringer

 1. Medmindre vi foretager ændringer af lovmæssige eller administrative årsager eller for at korrigere en forkert erklæring, vil vi give dig syv (7) dages varsel (f.eks. ved at slå ændringen op på siden for Talentguidens meddelelsessystem) og en mulighed for at kommentere ændringerne i denne erklæring.
 2. Hvis vi foretager ændringer i politikkerne, der er refereret til eller medtaget i denne erklæring, kan vi give meddelelse herom på gennem Talentguidens meddelelsessystem.
 3. Din fortsatte brug af Talentguiden efter ændringer i vores vilkår betragtes som din accept af vores ændrede vilkår.

9. Ophævelse

Hvis du overtræder denne erklæring eller hensigten med den eller på anden vis skaber risiko eller mulig juridisk eksponering for os, kan vi forhindre dig i at anvende hele eller dele af Talentguiden. Vi vil meddele dig det via e-mail eller næste gang, du forsøger at tilgå din konto. Du kan også slette din konto eller deaktivere din applikation når som helst.

10. Tvister

Alle sager, sagsgrundlag eller tvister (krav), du måtte have med Talentguiden, og som er opstået i forbindelse med denne erklæring eller Talentguiden afgøres efter dansk restpraksis.

Hvis der er nogen, der kommer med et krav mod os, der er relateret til dine handlinger, dit indhold eller dine oplysninger på Talentguiden, skal du hæfte for dette og holde os skadeløse i forhold til alle skader, tab eller udgifter af enhver art (herunder sagsomkostninger), der er relateret til et sådant krav. Selvom vi angiver regler for brugeropførsel, kan vi ikke kontrollere eller styre brugeres handlinger påTalentguiden, og vi er ikke ansvarlige for det indhold eller de oplysninger, brugerne overfører eller deler på Talentguiden. Vi er ikke ansvarlige for noget stødende, upassende, uanstændig, ulovligt eller på anden vis utiltalende indhold, du måtte finde på Talentguiden. Vi er ikke ansvarlige for Talentguiden-brugernes adfærd, hverken online eller offline.

VI FORSØGER AT HOLDE TALENTGUIDEN KØRENDE, FEJLFRI OG SIKKER, MEN DU BRUGER DET PÅ EGEN RISIKO. VI LEVERER TALENTGUIDEN, SOM DET ER, UDEN NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKENDE NATUR. VI GARANTERER IKKE, AT TALENTGUIDEN ALTID VIL VÆRE TRYG, SIKKER OG FEJLFRI, ELLER AT TALENTGUIDEN ALTID VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER, FORSINKELSER ELLER FEJL. TALENTGUIDEN ER IKKE ANSVARLIG FOR HANDLINGER, INDHOLD, OPLYSNINGER ELLER DATA FRA TREDJEPARTER, OG DU LØSER OS, VORES BESTYRELSE, FUNKTIONÆRER, ANSATTE OG AGENTER FRA ETHVERT KRAV OG ENHVER SKADE, KENDT ELLER UKENDT, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED ET KRAV, DU HAR MOD SÅDANNE TREDJEPARTER.

Definitioner

 1. Med “Talentguiden” mener vi de funktioner og tjenester, vi gør tilgængelige, herunder via a) vores website på www.Talentguiden.com og ethvert andet Talentguiden-mærket website eller andre anførte websites (herunder underdomæner, internationale versioner, widgets og mobilversioner); b) vores platform; c) sociale tilføjelsesprogrammer d) andre medier, software (f.eks. en værktøjslinje), enheder eller netværk, der findes nu eller senere.
 2. Med “platform” mener vi et sæt API’er og tjenester (f.eks. indhold), der giver andre, herunder websiteoperatører, mulighed for at hente data fra Talentguiden eller give data til os.
 3. Med “oplysninger” mener vi fakta og andre oplysninger om dig, herunder handlinger, foretaget af brugere og ikke-brugere, der interagerer med Talentguiden.
 4. Med “indhold” mener vi alt, hvad du eller andre brugere slår op på Talentguiden, og som ikke er inkluderet i definitionen på oplysninger.
 5. Med “data”, “brugerdata” eller “brugers data” mener vi enhver form for data, herunder en brugers indhold eller oplysninger, som du eller tredjeparter kan hente fra Talentguiden eller give til Talentguiden via platformen.
 6. Med “Opslag” mener vi opslag på Talentguiden eller andre steder, hvor de er tilgængelige ved at bruge Talentguiden.
 7. Med “bruge” mener vi bruge, kopiere, udføre eller vise offentligt, distribuere, redigere, oversætte og skabe afledt arbejde af.
 8. Med “aktiv registreret bruger” mener vi en bruger, der har logget på Talentguiden mindst én gang inden for de seneste 60 dage.
 9. Med “applikation” mener vi enhver form for applikation eller website, der bruger eller tilgår platformen, såvel som alt andet, der modtager eller har modtaget data fra os. Hvis du ikke længere tilgår platformen, men ikke har slettet alle data fra os, vil vilkårene for applikationen gælde, indtil du sletter dataene.

Talentguidens fællesskabsregler

Talentguiden giver personer over hele verden mulighed for at offentliggøre deres egne studiehistorier og give god råd og vejledning til andre studerende. Den samtale, der foregår på Talentguiden – og de meninger, der gives udtryk for her – afspejler mangfoldigheden blandt de personer, der bruger Talentguiden.

For at afbalancere behovene og interesserne hos en global befolkning beskytter Talentguiden ytringsfriheden inden for de fællesskabsregler, der fremgår af denne side.

Du bedes læse disse regler. De vil hjælpe dig med at forstå, hvilken type udtryk der er tilladt, og hvilken type indhold der kan blive anmeldt og fjernet.

 1. Vold og trusler
  Sikkerheden er Talentguidens højeste prioritet. Vi fjerner indhold og kontakter måske politiet, når vi bliver opmærksom på en risiko for fysisk skade eller en direkte trussel for den offentlige sikkerhed. Du må ikke true andre eller organisere voldshandlinger. Organisationer, der er kendt for terror eller voldelige, kriminelle aktiviteter, har ikke tilladelse til at være på vores site. Vi forbyder også promovering, planlægning eller fejring af enhver form for handling, som kan eller ville kunne resultere i økonomisk skade på andre, herunder tyveri og vandalisme.
 2. Mobning og chikane
  Talentguiden tolererer ikke mobning eller chikane. Brugerne må gerne tale frit om emner og personer af offentlig interesse, men vi griber ind over for al anmeldt adfærd, der krænker private personer.
 3. Hadefuld retorik
  Talentguiden tillader ikke hadefuld tale, men skelner mellem seriøs og humoristisk tale. Selvom vi opfordrer til udveksling af meninger om ideer, institutioner, begivenheder og fremgangsmåder, tillader vi ikke, at enkeltpersoner eller grupper angriber andre på baggrund af race, etnisk baggrund, national oprindelse, religion, køn, seksuel orientering, handicap eller sygdom. Talentguidens ratingsystem skal derfor ikke ses som et middel til formulering af en hadefuld retorik.
 4. Grafisk indhold
  Når brugere deler indhold, forventer vi, at de deler på en respektfuld måde. Det omfatter et omhyggeligt valg af målgruppe for indholdet. Hvad angår videoer, bør brugerne advare målgruppen om indholdets karakter, så hver enkel person på det rette grundlag kan vælge, om vedkommende ønsker at se videoen eller ej.
 5. Identitet og beskyttelse af personlige oplysninger
  På Talentguiden opretter brugerne forbindelse med deres rigtige navn og identitet. Vi beder dig om ikke at offentliggøre andre personers personlige oplysninger uden deres samtykke. Hvis du udgiver dig for at være en anden, opretter en falsk tilstedeværelse for en organisation eller opretter flere konti, underminerer du fællesskabet og overtræder Talentguidens vilkår.
 6. Intellektuel ejendom
  Inden du deler indhold på Talentguiden, skal du sørge for at have rettighederne til det. Vi beder dig om at respektere ophavsret, varemærker og andre rettigheder.
 7. Phishing og spam
  Vi tager vores medlemmers sikkerhed alvorligt og arbejder på at forhindre forsøg på at kompromittere privatlivet og sikkerheden. Vi anmoder samtidig om, at du respekterer vores medlemmer ved at undlade at kontakte dem vedrørende kommercielle formål uden deres samtykke.
 8. Sikkerhed
  Vi tager vores medlemmers sikkerhed alvorligt og arbejder på at forhindre forsøg på at kompromittere privatlivet og sikkerheden. Og da Talentguiden er baseret på en følgerkultur hvor alle kan følge alle, vil de informationer du vælger at gøre offentlig være tilgængelige for alle der kunne have interesse. Vi opfordrer derfor vores brugere til at undlade at skrive information der hovedsagligt er af privat karakter.
 9. Anmeldelse af misbrug
  Hvis du ser noget på Talentguiden, som, du mener, kan være en overtrædelse af vores vilkår, bør du anmelde det til os. Husk, at der ikke er nogen garanti for, at indhold bliver fjernet fra sitet, blot fordi du anmelder det.

Vores fællesskab er karakteriseret ved mangfoldighed, og det indebærer, at du kan risikere at se indhold, som du ikke bryder dig om eller finder generende, uden at indholdet opfylder kriterierne for fjernelse eller blokering.