Det er vigtigt at have styr på sine bilag, hvis man skal lave en grundig legatansøgning. Bilagene skal bruges som bevisførelse, der understøtter din motiverede ansøgning. Det kan for eksempel være i form af referencer, CV og karakterblade. Det vigtigste er, at hvert bilag fungerer som belæg for en påstand, du fremsætter i din ansøgning.

Dine bilag kan gøre en væsentlig forskel for din legatansøgning, hvis du bruger dem rigtigt. Men der skal mere til end gode karakterer og rosende ord, hvis du skal overbevise udvælgelseskomiteen om, at det er dig, der skal have støtte til dit projekt. Dine bilag skal nemlig være relevante for de påstande, du fremsætter i din ansøgning.

Budget er hovedargumentet i din legatansøgning 

Budgettet er det vigtigste belæg for, at du har brug for et legat. Vis konkret, hvilke poster du har brug for pengene til. Det er ofte vigtigt at vise, at pengene skal dække de merudgifter, du får, ved at tage af sted. Det kan for eksempel være flybilletter, dobbelt husleje, studieafgift, studiebøger, forsikringer, visum og lignende. Du skal ikke slå din legatansøgning op på udgifter, som du også ville have haft, hvis du var blevet hjemme.

Dit budget skal indeholde både dine indtægter og udgifter. Dine indtægter er de penge, du allerede har at gøre godt med. Det kan være din SU, andre legater, opsparing, et studiejob eller lignende. Dine udgifter kan være nogle af ovenstående. Skriv eksplicit i din ansøgning, hvor mange penge du søger, og marker gerne i budgettet, hvad de skal bruges til. Det er ikke sikkert, du får hele beløbet. I så fald må du søge flere legater.

Karakterblade og priser

Dit karakterblad vil typisk skulle fungere som belæg for, at du er dygtig til det, du laver – og dermed en god investering at sende ud i verden som repræsentant for Danmark. Og ikke mindst at du har evnerne til at bringe nye kompetencer med hjem til gavn for Danmark. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du udvælger karakterer, der er relevante for det studieophold eller projekt, du søger penge til.

Hvis ikke de umiddelbart er det, skal du enten undlade dem (uanset hvor gode de måtte være) eller finde ud af, hvordan de er relevante. Har du væggen fuld af sportsmedaljer er de måske ikke afgørende for, hvordan du tilegner dig nye kompetencer i markedsføring. Til gengæld vidner de om udholdenhed og ambitioner. Så husk at skrive de egenskaber ind i din ansøgning, hvis du vil vedlægge dine diplomer. Sådan så du får gjort påstanden tydelig for det belæg, diplomet er.

Anbefalinger og referencer

Det samme gælder referencer og anbefalinger. Den anbefaling, du sender med, skal selvfølgelig komme fra en underviser, der har relation til de fag, du skal bruge dit legat til at studere.

Du kan tit være heldig, at den der skal skrive din anbefaling beder sig om at lave et udkast selv. Det skal du ikke lade dig skræmme af. Og her skal janteloven bare smides ud af vinduet. At skrive din egen anbefaling giver dig mulighed for at skræddersy den lige præcis til det projekt, du søger penge til. Inden for ærlighedens grænser selvfølgelig.

Målrettet CV

De erfaringer du fremhæver på dit CV skal på samme måde fungere som belæg for de påstande, du fremsætter i din motiverede ansøgning. På CV’et kan du uddybe arbejdsopgaverne, virksomheden samt de kompetencer, du har fået der. Ansøgningen skal være limen, der får dine kompetencer og fondens krav til legatansøgeren til at hænge sammen.

Endnu vigtigere end at udvælge de rette bilag er at følge legatopslagets anvisninger. Hvis de beder om bestemte bilag, så er det dem, du fremhæver. Hvis de frabeder sig bilag, så må det være sådan.