Gennem de seneste 50 år er vi blevet mere og mere bevidste om, at jorden har en kapacitetsgrænse, og at vi er nødt til at passe på den. Global opvarmning fylder mere og mere, og kravene om miljøbevidsthed til de store virksomheder bliver større og større. Det er et ansvar, der efterhånden bliver taget alvorligt, og går under navnet CSR – Corporate Social Responsibility (Virksomheders samfundsansvar). Det indebærer både etiske, sociale og miljømæssige problemstillinger, og CSR bliver i fremtiden en større del af det at drive virksomhed – så måske skulle du overveje, om det var en karrierevej for dig?

CSR ser på hvorvidt en entreprenør påfører samfundet en positiv, negativ eller neutral effekt i forbindelse med deres virksomhed. Målet er at optimere arbejdsprocesser og samtidig styrke en virksomheds konkurrenceevne og indtjening mens man påvirker samfundet og miljøet så positivt som muligt.

Hvilke områder arbejder man med CSR på?

Aktiviteter eller initiativer man kan tage som virksomhed i forbindelse med at CSR-optimere, er oftest præget af de samme processer:

  1. Først og fremmest ser man på leverandørerne: Man stiller krav til, at leverandørerne skal overholde menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.
  2. Dernæst skal virksomheden selv leve op til klimabestemmelse. Det gør man i tæt samarbejde med eventuelle miljø- og klimaledelser.
  3. Internt forbedrer man medarbejderforhold og arbejdsmiljø.
  4. Slutteligt udvikler eller optimerer man produkter og arbejdsprocesser, så de indeholder en miljømæssig eller social dimension.

CSR har vundet indpas hos store og små

Hvert år uddeler FSR, en dansk brancheorganisation for godkendte revisorer, i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Dansk Erhverv, CSR-priser til de danske virksomheder, der har indleveret den bedste CSR-rapport. Dommerne bedømmer ud fra tre kriterier:

  • Relevans
  • Klarhed
  • Troværdighed

I 2015 var der store og velkendte navne såsom Carlsberg, Maersk Drilling, Palsgaard og Novo Nordisk. De har hver især vundet en pris i seperate kategorier.

”Uddelingen af årets CSR rapport-priser viser, at der ikke kun er een model for god CSR-rapportering. Fællesnævneren er en tæt kobling af CSR-arbejdet til forretningen. Virksomhedernes forskellige kommunikation afspejler deres unikke fokus, og om målgruppen primært er investorer eller fx medarbejdere og civilsamfund. Vinderne har hver deres styrker, og det kan forhåbentlig være inspirerende for andre virksomheder.” – Marie Voldby, Kontorchef hos Erhvervsstyrelsen.

At der blandt disse vindere af CSR-prisen i 2015, er så fremtrædende virksomheder, viser det stigende fokus CSR fået. Det indikerer også at stillinger med CSR som kernefunktion er noget vi vil se mere til.

CSR Consult oplever den store interesse

Partneren og stifteren af CSR Consult Andreas Schjølin, har selv kunne mærke en stigende vækst indenfor emnet CSR:

Siden jeg stiftede CSR Consult i 2012, har jeg oplevet en markant stigning i antallet af virksomheder, der har fået øjnene op for hvor stærkt et redskab CSR kan være – altså hvis det bliver gjort rigtigt. Det er ikke længere kun helt store spillere som Mærsk og Coop, der ønsker at have CSR helt ind under huden i virksomheden. De små og mellemstore virksomheder oplever en positiv respons fra en bred vifte af interessenter, når de kommer godt i gang med CSR-strategien, hvilket i sidste ende er med til at øge deres konkurrenceevne. Men de oplever selvfølgelig også udfordringer, da det både er en tidskrævende og langsigtet indsats der skal til.” fortæller han til Talentguiden.

Findes dit næste job indenfor CSR?

Det er et lovkrav for de største danske virksomheder at indrapportere deres indsats med CSR. Det betyder, at mange store virksomheder har personale hvis eneste formål er CSR-virke.

Desuden er der en stigning af CSR-konsulenter på markedet.

”Som CSR-konsulent kan man bistå virksomhederne indenfor rigtig mange forskellige områder. Det spændende er, at der ikke findes en fast skabelon til CSR, og strategien derfor skal tilpasses de enkelte virksomheder. De forskellige processer inkluderer alt fra identificering af relevante CSR-emner – hvor får virksomheden mest ud af at arbejde med CSR – til mere HR-relaterede opgaver som forankring hos medarbejdere. Derudover er der selvfølgelig også selve kommunikationsdelen af CSR, som ligeledes er en vigtig faktor.” fortæller Andreas Schjølin.

Som CSR-konsulent spænder opgaverne bredt. Du kan både hjælpe virksomheder, der ikke har en CSR-strategi, eller virksomheder, som ikke har ressourcerne internt til at håndtere evt. rapporteringskrav. Her kan man fx hjælpe med at starte hele processen op, og sammen med ledelsen finde ud af, hvilke områder der skal arbejdes med, og hjælpe i selve udarbejdelsen af en CSR-rapport. Det kan også være, at større virksomheder, med CSR-ansatte, har brug for hjælp. Det vil dog ofte være mere specifikke opgaver, som de har udfordringer med. Det kan fx være, at man ønsker at forbedre medarbejdertilfredsheden, men ikke er sikker på hvordan det skal gribes an. Det kan også være, at virksomheden ønsker at blive bedre til at fortælle deres kunder om deres CSR-indsatser, men er i tvivl om, hvordan de bedst muligt får det kommunikeret.

Det gode ved at arbejde med CSR er, at det udover at gavne områder som miljø og menneskerettigheder, så gavner det også virksomhedernes bundlinje. En ting er selve brand-værdien, men ofte ses det også, at CSR kan føre til optimering af indtjening gennem innovation og nytænkning.

Avatar

Bastian Broby Glavind Hansen

Bastian har stor interesse for iværksætteri og marketing og er partner i myVet.dk. Til dagligt læser han på CBS og skriver om sociale medier, netværk og marketing for Talentguiden. Kontakt: bb@talentguiden.dk

More Posts - Website

Follow Me:
LinkedIn