Banner meptek

Man hører ofte, at det er vigtigt at have et godt netværk, men er et godt netværk virkelig det absolut vigtigste for en karriere? Er netværk virkelig alpha og omega?

Af Martin Friis Hansen

Et godt netværk kan naturligvis ikke egenhændigt danne fundament for en karriere, idet en forudsætning for dette er faglige kompetencer i tilstrækkeligt omfang. Hvis man besidder de nødvendige kompetencer, vil et godt netværk dog være yderst fordelagtigt for skabelsen af en god karriere.

Betydningen af et godt professionelt netværk er individuelt bestemt, idet netværkets indflydelse afhænger af den enkelte persons karrierevalg og ambitioner. For mange kan et velfunderet netværk give adgang til stillinger, som man ellers ikke ville have haft adgang til, hvorfor et godt netværk kan have stor betydning. For fx iværksættere vil netværket have en langt større betydning, idet det skaber kendskab til virksomheden og produktet, så netværket vil nærmest have en livsnødvendig betydning. Samtidig findes der et utal af brancher, hvor man uden større problemer vil kunne skabe en karriere uden et stort netværk, men selv dér vil det kun være en fordel at have et godt netværk i baghånden. Netværk er altså ikke altid alpha og omega for karrieren, men der er ingen tvivl om, at det altid vil styrke ens position.

Hvordan udvikler jeg så mit netværk?

Er du vokset op i en større by, vil du naturligt have et netværk af forskellig omfang, og der vil med stor sandsynlighed være kontakter med relevans for din karriere. Dog er det ikke sikkert at det er dit tilfælde. Måske er du flyttet til byen senere for at studere, eller også bor du slet ikke i byen. For lettere at kunne skab et netværk, eller videreudvikle dit eksisterende netværk, kommer her et par gode råd:

  1.   Udvid din horisont

Selvom du måske ikke tror du har et netværk, kan det dog alligevel være tilfældet. Dit netværk består i grunden af alle, du kender. Det kan omfatte alt fra klassekammerater til familiemedlemmer. Hvis du for nylig er flyttet til en større by for at studere, vil dine medstuderende fx indgå i dit netværk. Selv tidligere klassekammerater vil potentielt kunne være gode forbindelser. Hvis du udvider din horisont, vil du få et mere omfattende billede af dit netværk og opdage forbindelser, du ikke troede, du havde.

  1.   Tag kontakt

Til diverse sociale arrangementer, eksempelvis fester eller familiefødselsdage, vil du ofte støde på folk med relevans for dit professionelle netværk. Et godt råd vil derfor være, at du ikke skal være bange for at tage kontakt til disse personer. Hvis du gør det, og eventuelt udveksler kontaktoplysninger, vil disse potentielt kunne indgå i dit netværk.

  1.   Deltag i netværksarrangementer

Deltag i arrangementer, som lægger op til at skabe netværk. Det virker måske åbenlyst, men den type arrangementer vil ikke altid skilte med deres egenskaber som netværksskabende, så du bør selv overveje arrangementets egentlige karakter.

  1.   Start nu

Selvom du skulle være af den opfattelse, at du først har brug for dit netværk når du er færdiguddannet, så er forudsætningen for at du kan dette, at du rent faktisk har et netværk. Det vil derfor være smart at udvikle dit netværk allerede mens du er under uddannelse, så du på den måde allerede har et veludviklet netværk når du afslutter din uddannelse. Få dig fx et studierelevant arbejde mens du studerer, så du kommer i kontakt med dem, der er nyttige for dig når du er færdig med studiet.

Et godt netværk er ikke nødvendigvis alpha og omega for din karriere, men det vil altid være en fordel for dig, så det sidste råd herfra være: gå ud og skab dit netværk.

Avatar

Meptek

Som eksperter i præsentationsteknik skriver Meptek om hvordan du kommer ud over scenekanten så dit publikum hører hvad du har at sige.

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook