I samarbejde med:
Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24 Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/6/2/talentguiden.dk/httpd.www/wp-content/themes/divi-talentguiden/modules/post-profile.php on line 24

Som den ene halvdel af CBS Case Competitions Steering Committee har 23-årige Jeppe Tranekær Nielsen, der til daglig læser HA i projektledelse, det forkromede overblik, når én af verdens mest prestigefyldte case competitions løber af stablen i København. Her kan du høre mere om hans ledelsesstil og få det unge talents råd til studerende, der drømmer om at brænde igennem.


Blå bog: Jeppe Tranekær Nielsen

Alder: 23

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jeppe-tranekær-nielsen-033493120/

Bachelor: HA Projektledelse, Copenhagen Business School

Nuværende job: Steering Committee i CBS Case Competition og Business Analyst hos GoMore

Største success: At sætte de første tegnestreger på CCCs nye konkurrenceformat, GLOBAL, der med deltagelse fra mere 600 hold fordelt på mere end 65 lande har åbnet nye muligheder for at nå hele verden med vores produkt

Vis mere

Hvilke overvejelser lå der bag dit valg om at tage en ledende rolle (Steering) i dette års CBS Case Competition?

Efter næsten et år som teamleder af en gruppe på fem andre studerende med ansvaret for CBS Case Competitions daværende konkurrence, OPEN, havde jeg oplevet mange situationer, hvor jeg som førsteårsstuderende uden nogen viden om case-verdenen var blevet udfordret og konfronteret med kritiske spørgsmål fra andre ambitiøse medstuderende i organisationen. Mine visioner for konceptet og for organisationens interne strukturer var anderledes, og visionerne udfordrede i høj grad de ambitioner, der hidtil havde været gældende i organisationen.

Denne spænding mellem det hidtidige CBS Case Competition og de nye tanker, som jeg ønskede at bibringe, var min indledende motivationsfaktor for at tage udfordringen op. Jeg kunne samtidig se, at det for mig og min co-steering, Kristoffer, ville være en unik mulighed for at skabe et sammentømret hold, der alle løb i samme retning efter et meget ambitiøst mål om at skabe den største case competition i verden.

Hvilke kompetencer/kvaliteter er de vigtigste for at bestride en stilling som din?

Internt i CBS Case Competition lægges der stor vægt på, at organisationens individer bidrager med viljen til både at optimere det nuværende koncept mest muligt, og samtidig at vi udfordrer status quo ved at vælge nye, innovative løsninger. Jeg ser de to værdier som brugbare fokuspunkter for enhver leder, men for at nå dertil på en sund og bæredygtig måde må en leder fokusere på, hvordan hans/hendes egen person og adfærd sætter dagsordenen for en organisations kultur, mål og produkt.

For mit vedkommende har jeg derudover været i en position, hvor jeg har ledet mennesker, der er flere år ældre og har langt mere erfaring end mig selv. Derfor ser jeg selvindsigt og refleksion som de to vigtigste kvaliteter for en leder af en gruppe som CBS Case Competition. Jeg stiller dagligt mig selv spørgsmålene: på hvilke områder er jeg som leder skarp, og på hvilke områder er jeg udfordret? Jeg forsøger at se på, hvordan min adfærd i selv de mindste situationer påvirker mit team i forhold til vores fælles mål om at skabe den fedeste rejse for alle involverede.

Hvilke erfaringer har du fået i forbindelse med at arrangere dette års CBS Case Competition?

Sigt gerne højt, men ikke for bredt: Én af de stærkeste erfaringer, jeg har gjort mig, er forståelsen af, hvor vigtigt det er at have et bestemt fokus for alt, vi gør. Det er i sig selv ikke banebrydende nyt, men mine år i CBS Case Competition har gjort det endnu klarere for mig, at hvis man formår at sætte et klart fokus på de tiltag, der skaber værdi – for menneskerne involverede og for produktet – kan man rykke sit koncept rigtigt hurtigt til næste level. For vores vedkommende har dette for eksempel udmøntet sig i en reduktion af organisationens størrelse fra 38 organizers til 17 for at skabe mere ejerskab og drive hos den enkelte, samt ligeledes i en beslutning om at lukke den daværende OPEN-konkurrence for at give plads til et nyt internationalt fokuseret koncept i GLOBAL.

Hvad ville du ønske at du havde vidst, inden du startede?

Min co-steering og jeg gik ind til vores ledelsesopgave med en selvsikker holdning til, at vi millennials for alt i verden ønsker frie rammer, selvledelse og højt til loftet. Vi var sikre på, at dét burde kunne skabe det fedeste miljø for ambitiøse studerende. Vores organisationsstruktur og arbejdsformer har derfor reflekteret disse grundantagelser, og vi har skabt en organisation med rigtig positiv energi. Men vores ekstreme fokus på fleksible rammer og højt til loftet har lært mig, at det ikke altid er svaret for hverken en organisations effektivitet eller for målet om at spille alle individer gode.

Dette positive miljø, hvor alt er muligt og hvor alt samtidigt er op til individet, kan nemlig også skabe en glansbillede-effekt, hvor det ”perfekte” liv på overfladen bliver en barriere for, at vi i et professionelt øjemed tør rive glansbilledet af og råbe højt, hvis man har brug for hjælp. Et år senere tror jeg derfor på, at alle har brug for guidance og rammer, der kan fortælle os – i en vis udstrækning – hvor vi skal hen og hvordan vi når dertil.

Hvad motiverer dig til at nå dine mål?

Jeg er i høj grad et procesmenneske, der i det daglige motiveres mere af processen end af målet. Det kan til tider være udfordrende, hvis processen i sig selv ikke er meningsgivende nok, men jeg tror på, at der altid vil være læring at samle på vejen til et mål. Denne læring, samt følelsen af at committe mig til et projekt i en sådan grad, at hverken jeg selv eller andre kan pege fingre ad min indsats, er noget af det, der driver mig.

Hvad er den største udfordring du har stået overfor i denne position? Hvordan løste du den?

I CBS Case Competition har jeg været heldig at kunne lede 27 mennesker, der på hver sin vis har et unikt drive og en vilje til at gå all in, hvad enten det kræver en aflysning af en aftale med vennerne, sene aftentimer eller udskudte eksamener. Der er derfor ingen tvivl om, at alle i organisationen kæmper for projektets succes på daglig basis. Men jeg har også fået bekræftet, at for at lede mennesker effektivt, må du forstå hver enkel person.

Selvom jeg bruger rigtigt(!) mange kræfter på at forstå andre menneskers handlinger, er det ikke altid nemt at gennemskue, hvad der driver og motiverer dem. At finde ind til denne kerne er helt essentielt for at forstå, hvordan du bedst muligt leder den enkelte på en måde, der får vedkommende til at shine mest muligt. Jeg tror endnu ikke, at jeg har løst – eller nogensinde vil løse – denne udfordring endegyldigt, men jeg er sikker på, at jeg kommer nærmere ved fortsat at stille spørgsmål og være nysgerrig.

Hvilke tre råd vil du give til andre talentfulde studerende?

  1. Begræns dit fokus og brænd igennem. De studerende, jeg er blevet mest imponeret af i min tid på CBS, er dem, der kun committer sig til ét eller to projekter ad gangen. Vi studerende kan godt nå både at finde det gode studiejob, få de rette karakterer og være frivillige i en række studenterorganisationer, men hvis du vil sikre overskud og tid til at dvæle ved læringen i det enkelte projekt, så begræns hvor mange bolde, du har i luften ad gangen.
  2. Brug tid på at finde dine styrker og svagheder – og erkend dem! Fejl eller usikkerhed omkring tilgangen til en opgave er ikke en svaghed, men tværtimod helt normalt. Undgå at gemme disse fejl væk for dig selv og for andre. For mig er de stærkeste talenter dem, der kan identificere, hvornår det er nødvendigt for et team at ens fejl eller usikkerheder kommer frem i lyset.
  3. Den kloge, er den, der spørger. Skub dine personlige grænser og ræk ud til mennesker, du inspireres af og som du ved kan bidrage til din læring. Stil også spørgsmål til kollegaer eller medstuderendes løsninger, og hold dig ikke tilbage selvom andre kan opfatte din insisterende nysgerrighed som kritik.

Har du haft oplevelser, enten gode eller dårlige, som barn/ung, som har været med til at forme dig på en særlig måde?

Indtil jeg for 4,5 år siden blev stoppet i at lave sport på grund af en sportsskade, lagde jeg rigtig mange træningstimer som ungdomshåndboldspiller i et kontant og til tider kompromisløst miljø. Her er de bedste hold de hold, hvor alle er så fokuserede på opgaven og på at vinde, at man tager hinandens styrker og svagheder meget seriøst. Om det var til træning eller kamp, træner eller holdkammerat, ville der altid være umiddelbar feedback på dine beslutninger – udelukkende for holdets bedste og fordi vi alle ønskede at vinde kampen i weekenden. Den sportsmentalitet har jeg taget med mig i min professionelle karriere, og jeg bruger den aktivt både i CBS Case Competition og på mit studiejob hos GoMore.

Hvilken baggrund har dine forældre? Hvilken betydning har det haft for dit mindset og tilgang til karriere?

Min mor er sygeplejerske, min far er revisor, og mine søskende arbejder alle med kriminalpræventive og forebyggende indsatser. Grundessensen i mine næres karrierer er altså at hjælpe andre – og det er til tider en skarp kontrast til den forretningsverden, som jeg befinder mig i. Jeg ser det derfor som et rigtigt sundt og inspirerende modspil, der altid får mig til at vurdere, hvorvidt min arbejdsplads og mine projekter bidrager med mening for mig og min omverden.

Hvordan udvikler du dig personligt?

Jeg har altid været nysgerrig på at udfordre mig selv og mine omgivelser, og jeg har haft mod på at kaste mig selv ud i situationer, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg reagerer. Jeg er drevet af at placere mig der, hvor jeg potentielt ikke kan bunde, da det er her jeg lærer om mig selv og om andre. Jeg tror heller ikke, at det giver mening at forsøge at være innovativ og søge grænser i en ledelseskontekst, hvis du endnu ikke selv har gjort det med din egen person.

Som eksempel herpå, bestemte jeg mig for fire år siden for at deltage i Rickshaw Run, hvor jeg på 16 dage kørte 4.300 km på tværs af Indien med min ven i en auto-rickshaw, uden rute og uden GPS, i kapløb med 80 andre hold fra resten af verden. Jeg forsøger derfor generelt at konfrontere mig selv – og får også gerne aktivt andre til at konfrontere mig – med de situationer og tanker, som jeg ved første indskydelse ikke finder mig komfortabel i at være i. Ved at konfrontere mig selv med dem, kan jeg lettere lære, hvad der ligger bag mine personlige begrænsninger.

På det seneste har jeg også fokuseret meget på at evaluere min egen udvikling og at tale med mine nærmeste, når jeg mærker, at jeg pludseligt har ændret adfærd eller tankemønstre i nogen af de felter, som jeg tidligere har været udfordret i. Det giver en god følelse af, at man er på rette vej.