Liv Okkels er nyuddannet psykolog fra Københavns Universitet. Hun har sat jagten ind på sin første fuldtidsstilling, og hun ved præcis, hvad hun vil beskæftige sig med. Arbejdspsykologi er hendes metier, og hun interesserer sig i særdeleshed for, hvordan mennesker forandrer og udvikler sig til det bedre. En chef sagde engang til hende: “Liv du skal være en kamphund forklædt som en puddel for at klare det suverænt”. Dette har været en vigtig lærersætning for Liv, som hun har brugt aktivt i sin foreløbige jobsøgning. 

Liv drømmer om at sidde i en ledelsesposition, hvor hun kan arbejde med sammenhængen mellem relationer og forretning. Hun har vidst fra starten af hendes studie, at hun ville have et klinisk-psykologisk fundament, men hun har også hele tiden vidst, at det skulle anvendes i en virksomhedskontekst. Den arbejdspsykologiske profil, som hun i dag står med, er resultatet af nogle bevidste karrierevalg. Hun har nemlig taget et valgfag på CBS, og så har hun gennem flere studierelevante jobs fået den erhvervspsykologiske erfaring, som hun hele tiden har efterstræbt. Hendes bachelorprojekt handlede om personvurderinger ved jobsamtaler, og hendes kandidatspeciale var et af de største trivselsprojekter, som Novo Nordisk har gennemført. Selvom Livs karriere virker nøje tilrettelagt, så har den budt på omveje og tilfældigheder.

Artiklen fortsætter under grafikken

Liv Okkels

Alder
: 26 år LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/liv-okkels-262bbb48/da Bachelor: Psykologi Kandidat: Psykologi med speciale I arbejds- og organisationspsykologi Tidligere erfaring: Millward Brown, KU, Moment, IBM, Rambøll, Novo Nordisk Frivillig: LMS (Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser) og medstifter af netværket CoCreate (netværk for erhvervspsykologer)

Der er stor forskel fra, da jeg søgte studiejobs, hvor jeg blev indkaldt på stort set alt, som jeg søgte. Nu har det været modsat. Det er netværket, der har ført til de muligheder, jeg får.

Vendepunktet og arbejdspsykologien 

Liv havde tre forventninger til psykologiuddannelsen, inden hun startede, og de blev alle indfriet, men hun savnede dog den praktiske erfaring, for hun er fan af at få jord under neglene, som hun forklarer.

”Jeg forventede et højt fagligt niveau, en masse teori og en klassisk indgang til psykologien, altså forventede jeg, at den kliniske psykologi fyldte en del. Disse tre forventninger er blevet indfriet. Jeg havde dog forventet mere hands-on erfaring med at anvende psykologisk teori i praksis. Det har der desværre været alt for lidt af. Det er noget af det fedeste! Vi har dog haft et lille fag, hvor der blev hyret nogle skuespillere til at agere klienter, hvor de studerende så får lov til at simulere en terapisession. Der er også et semester, hvor man skal i obligatorisk praktik.”

Selvom Liv godt kunne se sig selv på andre uddannelser, så har hun alligevel fundet det mere fornuftigt og spændende at beskæftige sig med psykologien. Det er nemlig afgørende for hende, at hun senere har muligheden for at blive autoriseret psykolog, så hun kan få sine egne klienter. Det havde hun ikke haft mulighed for, hvis hun havde læst HA(psyk.) på CBS, som ellers også har et arbejdspsykologisk sigte.

Arbejdspsykologien har dog ikke altid været en ledestjerne for Livs karriere. Hendes karriere er et resultat af ambitioner, men også mange tilfældigheder og omveje. Hun fremhæver særligt et vendepunkt, som fik stor betydning for hendes karrierevej.

”Jeg trives med at lade mig styre af en god portion ambitioner, men også tilfældigheder og omveje. Jeg skal været passioneret i nuet, og det kan jeg ikke planlægge to år frem i forhold til. Derfor er det de fag, som jeg har valgt og erhvervserfaring, der har ledt mig til at have den profil, jeg har i dag. Men også en smule held. At blive ansat på Lars Lundmanns Ph.d. projekt var et vendepunkt. Jeg møder for det første min bachelormakker og specialemakker. For det andet sættes jeg i forbindelse med andre erhvervspsykologisk interesserede studerende. For det tredje oplever jeg en grundlæggende interesse for arbejdspsykologi, der nærmest holder mig vågen om natten.”

Det første studiejob åbnede mange døre 

Ansættelsen som Research Assistent på Ph.d projektet blev startskuddet til en række studiejobs, som Liv efterfølgende havde under sin studietid. Det var svært at lande den første ansættelse, men når den første var i hus, så åbnede dørene sig for hende. Det første job, som hun fik efter Ph.d. projektet, var hos Moment.

”Jeg ville gerne HR, som jo er den bredeste betegnelse nogensinde for spændende arbejdspsykologiske udfordringer. Her tænker jeg ikke på HR drift, såsom ansættelseskontrakter, men mere udviklingsinitiativer, der trækker tråde ind i en organisations overordnede strategi. Jeg måtte starte et sted. Rekruttering blev min vej ind i feltet for HR, og min stilling som rekrutteringsassistent i Moment gav mig en bred palet af kompetencer og et super kollegafællesskab.”

Det næste job, som hun fik, var hos IBM. Her stiftede hun for første gang bekendtskab med ledelse, hvilket ofte var en svær balancegang. De studerende, som hun var uformel leder for, skulle nemlig gøre, hvad hun sagde, men samtidig have lyst til at drikke en øl med hende. Det uformelle lederskab havde sine udfordringer, men hun har i dag fået et større netværk, fordi hun havde netop denne stilling. Hendes næste job var hos Attractor.

”At være ansat hos Attractor, som er en del af Rambøll Management Consulting, har også betydet meget for mig. Det har det fordi, at jeg endelig fik erfaring som ekstern konsulent, hvilket er en hylde, som jeg befinder mig godt på. Specielt fordi jeg godt kan lide at arbejde ud fra en holistisk projektforståelse, som betyder at man skal forstå alle projektets dimensioner. Fra det rent faglige problem, over de forretningsmæssige fordele, til de menneskelige aspekter. Derudover fik jeg også taget en meget spændende proceskonsulent uddannelse hos Attractor.”

Du skal have det klassiske på plads i din jobsøgning, for det virker

Liv er stolt over, at hun i dag har fået titlen psykolog. Hun siger, at det har været fantastisk at blive færdig, fordi nu kan hun endelig komme derud, hvor den virkelige verden udspiller sig. Jobsøgningen er dog en udfordrende opgave, men hun forsøger at bruge sine evner for at netværke.

”At være jobsøgende er et fuldtidsjob, og jeg bruger meget mit netværk. Der er stor forskel fra, da jeg søgte studiejobs, hvor jeg blev indkaldt på stort set alt, som jeg søgte. Nu har det været modsat. Det er netværket, der har ført til de muligheder, jeg får. Derudover elsker jeg at drikke kaffe og tale med nye mennesker, hvilket er ret fordelagtigt, eftersom jeg dermed får udvidet mit netværk med spændende profiler.”

Liv har en klar strategi for, hvordan hun griber jobsøgningen an. Hun mener grundlæggende, at man skal have det klassiske på plads, for det virker, men man skal også have mod til at slå døre ind, bare det sker på en elegant facon.

”I forhold til mit studie og min erfaring så sørger jeg for at have alt det klassiske på plads, fordi det virker. Et godt CV – der er sat overskueligt op. Lære the basics om at skrive en ansøgning. Kender min elevatortale. Tør tage fat i fremmede uden tøven, hvis de laver noget spændende. Jeg er vedholdende uden at være irriterende. Det er et godt billede på, hvordan jeg ser, at man får succes i jobsøgningen.”

Liv har to ben at stå på i hendes professionelle virke. Hun har den klassiske psykologiske baggrund, som fokuserer på menneskets grundlæggende natur og udvikling, men samtidig kan hun anvende denne viden i en arbejdspsykologisk kontekst. Hun mener selv, at det netop er de to ben, som adskiller hende fra andre nyudklækkede psykologer.

Kriser og fiasko har et potentiale

Spørgsmålet er, hvordan en karrierebevidst kvinde som Liv finder motivationen. Hvad er det reelt som driver hende, når hun hver dag møder verden med store ambitioner. Det har hun tre abstrakte bud på og et fjerde bud, som enhver kan forholde sig til.

”Mine ambitioner for mit arbejde er for det første at skabe fremtiden. For det andet at hjælpe mennesker til at lære og for det tredje at finde en bedre måde. Og der er heller ikke noget mere motiverende end at drikke en fyraftensøl med gode folk og holde fast i, at der er noget, som er vigtigere end arbejde.”

Liv arbejder altid efter et ”vi” og ikke et ”jeg”. Hun trives med mange bolde i luften, og så er hun altid fokuseret på at skabe den optimale proces frem mod målet. Hun mener, at kriser rummer et enormt potentiale, som man må prøve at finde, når tingene ikke er, som man ønskede, det skulle være.

”Alle kan finde ud af at have succes, være forelskede, bruge penge. Ikke alle kan finde kræfterne til at komme styrket ud af en krise eller en fiasko. Ikke at jeg fremelsker kriser eller fejl, men jeg er meget opmærksom på dem, fordi jeg kan hente uanede mængder læring og dermed udvikling fra dem.”

3 gode råd til andre ambitiøse studerende

1. Du skal gribe de muligheder, som ikke nødvendigvis er nøje planlagt. Altså skal du ikke stræbe efter perfektion, men efter fremskridt.

2. Drik en masse kaffe/te og ”network your ass off” til alt fra medstuderende til faglige arrangementer. Jeg vil jo foreslå at starte dit eget netværk med dem fra studiet, som du finder søde, og som du har fælles interesser med.

3. Vær grundig, men vær ikke bange for at begå fejl. Fejl laver vi alle. Det er det mest menneskelige. Måden at håndtere sine fejl eller fiaskoer på, mener jeg, er det, som adskiller de dygtige fra de ekstremt skarpe.

Jeppe Karlsson

Jeppe har stor interesse for politik, medier og mennesker. Han er altid på udkig efter den gode historie, der kan inspirere og motivere hans læser. Til daglig er han journaliststuderende på RUC og har tidligere arbejdet med PR og tekstforfatning hos Frivilligcenter Odense. Kontakt: jk@talentguiden.dk

More Posts

Follow Me:
Twitter