Liv Søndergaard er en kvinde, der går efter udfordringer – og hun søger dem gerne bredt. Hvis hun er i tvivl om retningen, prøver hun det af. Det har ført til en Double Degree på CBS og Bocconi, en del erhvervserfaring og et CV, der kan se ud til at stikke lidt i øst og vest. Men der er en mening med galskaben i form af en målrettet jagt efter den bedste professionelle hylde.

Artiklen fortsætter under grafikken

Liv Søndergaard

Alder: 25 år LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/livsondergaard Bachelor: HA(psyk.) – Erhvervsøkonomi – psykologi Kandidat: Double Degree; MScSocSc in Management of Creative Business Processes (Cand.soc. CBP – CBS); MSc in Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment (MSc ACME – Bocconi) Nuværende stilling: Executive Assistant & Project Manger, NewVenture Inc. Erfaring: FTA, iLead Frivilligt arbejde: CPH MCC, Ph.d. forskningsassistent, 180 Degrees Consulting, Roskilde Festival (Orange Scene Hospitality & Catering)

Altid på udkig efter en udfordring

Liv havde lange samtaler med en studievejleder inden sit valg af studie. Det skulle nemlig være det rigtige studie. Hun var bange for at blive låst fast i noget, der i sidste ende ikke interesserede hende. Derfor skulle uddannelsen kunne give flere karrieremuligheder, udfordre, give plads til personlig udvikling og også åbne internationale muligheder. Hvor HA(psyk) blev nøglen til selvudvikling, så blev valget af CBP trinnet til den internationale scene og professionel udfordring. Dette er også grunden til, at hun valgte at søge en Double Degree hos CBS og Bocconi.

”Mit valg af Double Degree skyldtes, at jeg ville have mest muligt ud af min uddannelse. Jeg ville udfordres og lære så meget som muligt. Og det har jeg virkelig gjort på flere fronter. Undervisningsfremgangen og læringsmetoderne er anderledes, jeg har mødt helt andre mennesker, og jeg har fået helt nye muligheder. Jeg er virkelig blevet skubbet fremad. Selvom jeg til dels er opvokset i udlandet, har det givet ekstra perspektiv.”

Denne søgen efter udfordring og læring skinner også igennem i Livs tilgang til erhvervserfaring. Her er hun målrettet gået efter at skabe muligheder, og grebet dem, når chancen er opstået. Det har givet ophav til flere forskelligartede stillinger, og hun har fået erfaring gennem både arbejde, praktik, og som frivillig.

Erfaring og networking skaber muligheder

Fokusset i Livs professionelle aktiviteter har ikke kun været at tilegne sig erfaring, men også at afprøve forskellige muligheder. Det er til stor hjælp, når der skal træffes valg om karriere, da Liv dermed mener, at man har et bedre beslutningsgrundlag. Det bidrager også til at skabe et bredt netværk – og netop dette understreger Liv som værende essentielt i at opbygge fremtidige muligheder.

”Netværk er noget, der skal opbygges og plejes, også når du ikke har brug for det. På den måde har du altid muligheder i baghånden, når du har allermest brug for det.”

Derfor vil hun vil bestemt ikke undervurdere værdien af at tale med mange forskellige folk. Og det at tale med folk er Liv god til. Hun er ikke bleg for at tale med en gæsteforlæser i pausen – eller generelt med mennesker, som hun ikke kender, til forskellige begivenheder. På den måde kan hun, ved at vise interesse for relevante emner, finde og skabe kontakt til personer, som har værdifulde og adgangsgivende netværk. Personligt bragte det hende i netværk af iværksættere, acceleratorer og venture capital.

“Jeg havde aldrig troet, at den verden ville være noget for mig. Men det viser vigtigheden af at afprøve forskellige professionelle hylder, hvilket studietiden er perfekt til. Så forsøg aktivt at komme i kontakt med nye mennesker. Vent ikke på, at nogen viser dig interesse – vis din interesse aktivt, og vær åben for det uventede. Det kan især være effektivt, hvis du kan tilbyde andre hjælp eller en form for indsats. Jeg har for eksempel flere gange fungeret som sparringspartner.”

Søg erfaring utraditionelle steder

Liv vægter især læring og personlige udviklingsmuligheder, snarere end at få kendte virksomheder på CV’et. Eksempelvis takkede hun nej til en praktikplads hos TV2, fordi hun vurderede, at hun ville kunne lære mere et andet sted. Selvom meget af Livs erfaring er meget karriererelevant, lægger hun vægt på at huske, at erfaring er og bliver erfaring:

”Det er vigtigt ikke at afskrive erfaring, der ikke umiddelbart virker direkte karriererelevant – så længe du tilegner dig færdigheder, som er værdifulde i andre sammenhænge. Jeg har været frivillig på Roskilde Festival siden 2010, hvor jeg har arbejdet med nogle af verdens største bands. Sidste år blev jeg gjort til teamleder, hvor jeg udover mit team var bindeled mellem en række forskellige ansvarsområder. Det kræver et stort overblik, hurtig problemløsning, handlekraftighed, selvstændighed, og rigtig god kommunikation i sådan en stilling. Så det er jeg bestemt ikke bleg for at sætte det på mit CV.”

Vær først og fremmest studerende

Ifølge Liv er det vigtigt, at du hele tiden gør dit bedste og forholder dig åben og opsøgende, for så vil nogle af de mest spændende muligheder dukke op. Muligheder, som kan give den slags erfaring, som ikke kan fås på skolebænken. En praktikplads i FTA Milan fandt hun til en reception for en ny virksomhed – en plads, hvor hun eksempelvis designede nye iværksætter-kurser, og interviewede og vurderede en startup tilhørende en direktør i et amerikansk Fortune 500 firma. Og jobbet i New Venture Inc., hvor hun arbejder direkte med den øverste ledelse og deres internationale partnere, fik hun tilbudt gennem en ekstern underviser på CBS.

”Jeg ved godt, at jeg for nogle kan virke godt gammeldags træls nede på forreste række med hånden i vejret. Men først og fremmest lærer jeg bedst på den måde. Jeg får hele tiden brugt mine analytiske evner, testet min forståelse, og så føler jeg mig simpelthen bare mere engageret og fokuseret. Det skaber også en forbindelse til underviseren, som jeg synes en del undervurderer i deres læring.”

Men selvom Liv har masser af drivkraft og fra begyndelsen har været meget aktiv uden for studiet, erkender hun, at hun kan komme til at gabe over for meget. Når det sker, er hun åben om det, og hun minder sig selv om at sige nej til nogle ting. Men når det kommer til at sige nej, er det aldrig til studiet.

”Da jeg studerede, var jeg først og fremmest studerende. Jeg ved, at andre har det anderledes, og hellere prioriterer arbejde og erhvervserfaring. Men man har resten af sit liv til at arbejde, men kun kort tid til at være studerende. Som min far siger: ’Når du studerer, så vær studerende’.”

Husk at holde fri

Liv understreger dog også vigtigheden i at holde fri en gang i mellem for ikke at blive udkørt, så snart studiet er overstået, og arbejdsmarkedet kalder. Derfor holder hun også altid søndagen ‘hellig’ for at kunne restituere uden at tænke på hverken studie eller arbejde. Det gør hun, fordi hun i sidste ende ikke står til ansvar for andre end sig selv. Hun vil være sit eget bedste snarere end dén bedste.

3 gode råd fra Liv til ambitiøse studerende

  1. Vær proaktiv og opsøgende

Vær ikke bange for at tilbyde din hjælp først – hvis du gør dig synlig, er der større chance for, at andre vil huske dig, når en mulighed viser sig. Her er det også til stor hjælp at omgive sig med andre ambitiøse studerende, og eksempelvis iværksættere, som kan skubbe dig til at sigte højere.

  1. Invester dig selv i ekstra aktiviteter, når du er klar til det

Lad være med at føle dig presset til at fylde dit CV, hvis du allerede har nået din kapacitet. Alles tærskler er forskellige, og det vigtigste er at få så meget ud af det, du laver, som muligt – ikke at lave så mange ting som muligt. Men brug heller ikke dette som undskyldning for ikke at kaste dig ud i noget nyt. Du kan mere, end du tror, og det finder du kun ud af ved at prøve. Samtidig er det en rigtig god måde at bygge et netværk.

  1. Vær åben for at prøve kræfter i små virksomheder

Her får du mulighed for at få erfaring med mange forskellige slags opgaver, og du får mere indflydelse og ansvar. Det har været utrolig værdifuldt for mig at opleve at blive lyttet til og taget seriøst, og derefter se mine forslag blive til virkelighed. Det giver måske ikke en velkendt virksomhed på dit CV, men til gengæld kan du prøve flere ting af og få indsigt i, hvilken slags opgaver, du kan lide, samt mere varieret erfaring. Små virksomheder er desuden ofte mere fleksible, hvilket kan være lettere at kombinere med studierne, hvis du har selvdisciplinen til det. Og det er i din tid som studerende, at du har bedst mulighed for at eksperimentere og afprøve nye ting.

Alberte Fich Askgaard

Alberte læser til dagligt kommunikation på RUC og interesserer sig også for journalistik, SoMe og strategi. Hos Talentguiden skriver hun portrætter og redigerer desuden for VINKkbh.

More Posts

Follow Me:
TwitterLinkedIn