Banner meptek

Der er stor forskel på at tale foran din arbejdsgiver eller til en familiefødselsdag. Det er vigtigt at kende sin målgruppe, så du kan præcisere dine argumenter og være så overbevisende som muligt.

Af Nicolaj Sand Rasmussen

Hvilken type tale skal du holde?

Normalt skelner man mellem tre typer taler, der alle har forskelligt fokus og derfor passer til forskellige situationer:

  1. Den juridiske tale – Her er der fokus på fortiden. Den forholder sig til hvad der er sket.
  2. Den politiske tale – Her er fokus på fremtiden. Den forholder sig til noget der skal gøres.
  3. Den påvisende tale – Her er fokus på nutiden. Den forholder sig til at redegøre eller overbevise om noget.

I en eksamenssituation fokuseres der ofte på den påvisende tale, hvor du skal overbevise lærer eller censor om dit budskab. Hvorimod til en jobsamtale er det ofte mere i den politiske tale, hvor du skal kommentere på fremtiden af dig selv, og hvorfor virksomheden skal vælge dig.

Dog er der ikke noget rigtigt eller forkert, men valget kommer helt an på situationen. Ofte bliver der lavet et lille mix af talerne, hvor du både kommentere noget fra fortiden, redegører for nutiden men også perspektivere til fremtiden.

Det er dog vigtigt at gøre sig tanker om denne proces. Spørg dig selv: “Hvad er formålet med min tale?” – Er det fortid, nutid eller fremtid?

Lav din præsentation

Når du har styr på din tale, så skal du bygge din præsentation op. Brug fx disse 5 trin:

1. Inventio

Her fastsættes målgruppen og den kreative brainstorming proces bliver skabt.

2. Dispositio

Her skal du bearbejde dine data og ideer. Hvad er relevant, og hvad er ikke.

3. Elocutio

Her skal du begynde at organisere din præsentation. Ligeledes bestemme hvilket slags sprog skal du bruge til din målgruppe.

4. Memoria

Her skal du lære din tale eller præsentation udenad. Det indebærer også hvad du evt. skal have med for at huske de vigtigste pointer. Er det et mind-map, papir med noter eller hvad virker for dig?

5. Actio

Her er der tale om den aktuelle udførelse. Hvordan udfører du din præsentation? Hvad skal du have på af tøj. Hvordan bruger du din stemme? Osv.

Lær personen at kende, før du ser ham eller hende første gang

Hvis du skal op til en mundtlig eksamen, kan du med fordel finde brugbar information om f.eks. din censor. Hvis du skal op til job samtale, kan du ligeledes finde information om intervieweren før samtalen. Det gør dig mere klar på situationen, og du kan endda måske finde nogle guldkorn, som du kan nævne. Husk alt med måde – det indebærer ikke at ’stalke’ billeder fra personens sidste romantiske ferie. Brug det med sund fornuft.

Du kan fx bruge:

Google

  • Skriv personens navn ind på google, og se hvad der kommer op. Har personen deltaget i motionsløb, eller måske har skrevet et læserbrev i den lokale avis. Dette er information som du kan bruge i en samtale.

LinkedIn

  • Find personen på LinkedIn. Hvad har personen af arbejdserfaring og uddannelsesbaggrund. Måske personen har gjort noget frivilligt arbejde, som minder om dine interesser, hvilket du med fordel kan nævne til en jobsamtale.

Facebook

  • På Facebook kan du evt. se om I har fællesvenner og hvordan denne forbindelse hænger sammen. Måske det er relevant at nævne denne fællesven til jeres samtale. Vi mennesker kan godt lide tryghed, og det får vi af fællesskab. På Facebook kan du måske finde ud af hvor en censor er fra i landet. Det kan skabe grundlag for en god åbningsreplik til din eksamen. ’’Nåh, du kommer sikkert langvejs fra.’’ Det er med til at bryde isen.

Twitter

  • På twitter kan du måske få et nys om personens holdninger til politik eller andre ting. Dette kan bestemt være nyttigt i en jobsamtale. Det giver dig måske nogle klare linjer om hvilke emner, du ikke skal nævne.

Alle disse ting er med til at give dig information om din målgruppe. Det kan give dig et ekstra forspring i at ’åbne’ modtageren, og få denne overbevist om at du skal have jobbet eller at du skal have et 12-tal. Information is king

Meptek

Som eksperter i præsentationsteknik skriver Meptek om hvordan du kommer ud over scenekanten så dit publikum hører hvad du har at sige.

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook