Studiet kommer i anden række for Andreas Weidinger. For ham er karrieren nemlig allerede begyndt og han fokuserer efter grundige overvejelser mere på at gøre det godt i sit arbejde. Men med en succesfuld start-up virksomhed under bæltet og som Landsformand i Konservativ Ungdom har han også nok at se til, når han trækker i arbejdstøjet. Talentguiden har snakket med Andreas Weidinger om, hvad det indebærer at arbejde med politik og hvordan han opnår sine mål.

Artiklen fortsætter under grafikken

Andreas Weidinger

Alder: 24 år LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreassebastianweidinger Bachelor: Statskundskab, KU Nuværende stilling: Landsformand, Konservativ Ungdom Tidligere erfaring: Iværksætter, Lektiekonsulenterne, Edusec Største succes: Valgt som landsformand for Konservativ Ungdom

Hvordan er din dagligdag hos Konservativ Ungdom, og hvilke opgaver har du ansvaret for?

Når du er øverst ansvarlig i en organisation med mere end 110 års historie og 1500 politisk interesserede medlemmer, så er der ikke nogen stille dage. Min opgave er først og fremmest, at få vores holdninger ud over rampen, så de rammer det danske mediebillede. Når KU ikke er valgt på Christiansborg, så er vores måde at få indflydelse på, at komme i medierne.

Det er derfor min opgave at sætte en klar dagsorden, der kan påvirke beslutningstagerne. Det gør jeg gennem pressemeddelelser, debatindlæg, sociale medier, events og meget mere.

Derudover har vi en række mål for organisationen angående medlemstal, politiske aktiviteter og nye lokalforeninger, som jeg bidrager til at opnå gennem besøg rundt om i landet, snak med lokale partiforeninger, virksomheder mv.

Du startede Lektiekonsulenterne – hvor fik du ideen fra? Hvad har du lært af det?

Jeg har altid været frustreret over det danske skolesystem. Der bliver ikke set nok på den enkeltes forudsætninger, og der mangler i høj grad ambitioner for eleverne både som individer og som gruppe. Da jeg begyndte på universitetet hjalp jeg en pige med historie under hendes 3.g SRP-periode. Hun fik også hjælp af en anden i matematik, der dog ikke leverede en ordentlig hjælp. Jeg undrede mig over, hvordan det kunne være, at ingen andre havde lavet et samlet koncept for lektiehjælp, hvor man ansatte de dygtigste studerende til at hjælpe gymnasieeleverne. Derfor tog jeg beslutningen om at kaste mig ud i det.

Det var ikke med forventningen om, at skabe en stor virksomhed, men mit drive til at ændre systemet gav mig viljen til at starte. Man har en helt vildt stejl læringskurve som iværksætter. Det jeg har lært mest af er erfaringen som leder. I en alder af blot 20 år blev jeg ansvarlig for mere end 100 deltidsansatte. Det stiller krav til din forståelse for mennesker, hvordan du tilfredsstiller deres behov, og hvordan du kommunikerer bedst muligt. De fleste får eksempelvis først mulighed for at forfremme eller fyre en, når de er midt i trediverne. Når du er iværksætter, så får du muligheden for at begå en masse fejl i en tidlig alder, som giver dig en helt unik fordel senere i din karriere.

Hvilke kvaliteter er de vigtigste for at bestride en stilling som din?

I Konservativ Ungdom skal man være god til at eksekvere. Det gælder vel i virkeligheden de fleste steder. Hellere gøre noget 80% end ikke at gøre noget 100% er min tilgang til tingene. Selve eksekveringen har jeg lært gennem iværksætteriet, men i KU handler det om at træffe beslutninger meget hurtigt og i et tempo, jeg aldrig oplevede som iværksætter. Det skal man lige lære. Ens konsekvensanalyser i den politiske verden skal ske hurtigere end noget andet sted måske lige med undtagelse af finansverden.

En anden afgørende egenskab er at være god til at tale med mennesker fra alle dele af samfundet. Det lyder som en cliche, men de fleste er faktisk ret dårlige til at tale med folk. De taler om sig selv eller relaterer alt i samtalen til noget, de selv har oplevet. Man skal være i stand til reelt at lytte til og tale med mennesker ud fra deres præmisser. Hvad enten det er til fundraisingmøde hos erhvervsledere, hvor du skal pitche et samarbejdsforslag, eller det er til debat på folkeskolen i Hobro, hvor du skal overbevise eleverne om dine holdninger, er dine samtaleevner afgørende. Hvis du vil have et job i en politisk organisation, så er dine “people-skills” afgørende.

Hvilke jobs har du haft gennem din karriere. Hos hvem har du udviklet dig mest?

I takt med at jeg begyndte at fokusere mere og mere på politik fik jeg åbnet øjnene for Public Affairs branchen. Jeg ville gerne prøve at bruge mit indgående politiske kendskab kommercielt og lære hvordan virksomhedsinteresser har indflydelse på det politiske liv. Som statskundskabsstuderende er det et meget interessant felt, som de færreste udenfor politik reelt har nogen ide om, hvordan fungerer.

Igennem en god netværksforbindelse kom jeg til samtale hos Landbrug & Fødevarer, som er Danmarks næststørste interesseorganisation. Her blev jeg ansat i Public Affairs afdelingen, som dels står for den politiske interessevaretagelse og dels politisk rådgivning af direktionen og formandskabet.

I en organisation som Landbrug & Fødevarer, der er sprængfyldt med politik lærer man for alvor, hvordan det er at indgå i et hierarki, hvor alle hele tiden stræber efter at nå til næste niveau. Det vil de fleste nok opleve i deres arbejdsliv, når de kommer ind i store organisationer. Der er ingen tvivl om, at du skal levere på dine arbejdsopgaver, men du skal også levere i dine relationer – ellers kommer du ingen vegne.

Hvilke valg har du taget i forbindelse med din uddannelse? Hvad har de betydet?

Efter gymnasiet var det et meget naturligt valg som politisk interesseret at begynde på statskundskab. Statskundskab handler dog slet ikke om partipolitik som sådan. Det handler om de politiske institutioner og basicly om, hvordan du kan regulere samfundets institutioner. Det er min største anke mod statskundskabsuddannelsen; man lærer ikke at skabe eller ændre noget, man lærer at styre og kontrollere samfundet. Når det så er sagt, så vil jeg råde alle, der har interesse for samfundet og politik til at tage uddannelsen. Du får nemlig et helt unikt netværk blandt fremtidens beslutningstagere. Det er ikke ment som Christiansborg-politikere, men hverdagsbeslutningstagere i ministerierne, public affairs-bureauerne, virksomheder og mange andre steder, hvor politik spiller en rolle.

Allerede nu kan jeg se, at mine studiekammerater er på vej mod nogle af de mest indflydelsesrige embeder i Danmark. Endda i en grad du ikke ser på andre studier på samme måde. Undervejs på min uddannelse har jeg valgt at skyde en del fag.

Jeg prioriterede min virksomhed og Konservativ Ungdom, hvilket gjorde, at jeg tog min bachelor på 4,5 år. I starten skød jeg fag, så jeg fortsat kunne få høje karakterer, men efterhånden gik det op for mig, at jeg i mine fremtidige jobs aldrig vil blive ansat på baggrund af karakterer. Hvis du ved med dig selv, at du ikke kan levere noget nævneværdigt i et studiejob og starte en karriere inden studiet er slut, så fokuser på karaktererne. Men hvis du leverer i dit arbejdsliv allerede under uddannelsen, hvad skulle virksomheden så se på dine karakterer for? Jeg har valgt, at fokusere på mit arbejdsliv og se studiet som det sekundære. Det er ikke sket i afmagt men gennem en benhård og velovervejet prioritering. Det handler om at afgøre hvor ens tid udnyttes bedst.

Hvad motiverer dig til at nå dine mål?

Jeg motiveres mest af alt af udsigten til at ændre noget for mange mennesker. Det var derfor jeg startede Lektiekonsulenterne. Det var derfor jeg startede i politik. Det der med at hjælpe ét menneske eller en lille gruppe af mennesker er ikke ligeså spændende som at skabe forandringer, der forandrer flere tusinde menneskers liv til det bedre. Det er dét, der motiverer mig nok til at leve i en hverdag underlagt folkets domstol.

Derudover har jeg et vindergen, der i mine teenageår kom til udtryk gennem sporten. Jeg har svømmet og spillet golf på relativt højt plan, og gennem elitesporten fik jeg en disciplin, som kommer mig til gavn i dag.

Hvad er dine styrker og svagheder?

Min største styrke er evnen til at sætte en visionær retning. Jeg må nok også indrømme, at det netop er dét, der giver mig størst hovedpine. I dagligdagen er jeg ikke perfektionist – det har man ikke tid til, hvis man vil frem i verden, men hvad angår visionen for ens organisation eller egen tilværelse, så er jeg sjældent tilfreds med min visions udformning. Man kan altid gøre den skarpere og mere fremadskuende.

Min største svaghed er nok, at jeg har svært ved at håndtere og acceptere folk, der ikke kæmper for den vision, der er udstukket. Jeg arbejder altid loyalt overfor det fælles mål, men mange er kontraproduktive for den fælles sag, fordi de tror, at det gavner dem selv. Hvis man har en virksomhed, kan man bare fyre dem, men i den politiske verden er de typer et grundvilkår, som jeg gerne vil være bedre til at håndtere.

Hvad er den største udfordring du har stået overfor? Hvordan løste du den?

Da jeg startede på statskundskab gik det op for mig, at jeg sådan set ikke var særlig god til at tale med mennesker. Jeg var ikke dårlig, men vel bare som de fleste. Jeg observerede en af mine medstuderende, som kunne få en til at føle sig vigtig og hørt i en samtale. Det gik hurtigt op for mig, at man med relativt lidt træning og en ordentlig omgang selvbevidsthed kan udvikle sine samtaleevner betydeligt. Det er en fantastisk evne, der gør dine samtaler langt mere interessante. Man ved jo godt hvad man selv tænker og mener, men når man rent faktisk lytter og deltager i samtalen på et andet menneskes præmisser, så får man nogle langt mere interessante samtaler og stærkere relationer.

Har du brugt mentorer eller rollemodeller?

Jeg har altid hentet min inspiration fra flere forskellige personer. Jeg har aldrig haft én mentor eller ét idol. Ingen mennesker er perfekte eller ensidigt efterstræbelsesværdige. Jeg har talt med flere, der har givet mig unikke inputs, som har ført mig frem til, hvor jeg er i dag. Det er utrolig vigtigt at opsøge hjælp, råd og input, men i min verden er det tåbeligt at bilde sig selv ind, at én mentor kan få dig til at yde dit bedste.

Hvor finder du inspiration til ny læring?

Jeg læser biografier. Der er mange inspirerende mennesker med en lærerig historie. Biografier giver en en ide om, hvor langt man kan nå i sit liv. Det fjerner tankerne fra hverdagen og inspirerer mig til at tænke større.

Hvad er dine 3 bedste studie- eller karriereråd til studerende, der drømmer om en karriere som din?

  1. Arbejd hårdere end de andre. Talent er fint, men overvurderet.
  2. Vælg om du vil skabe en karriere under studierne eller få gode karakterer. Middelmådighed på begge parametre holder ikke.
  3. Deltag i studielivet. Mød op til konferencer og bliv leder i en frivillig organisation eller din egen virksomhed – det er her dit netværk starter.
Avatar

Karoline Mia Jessen

Karoline læser til dagligt Dansk på KU og har stor interesse for kommunikation og marketing. Derudover har hun sin egen grafiske designvirksomhed. Kontakt: kj@talentguiden.dk

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterLinkedIn