Som selvstændig ejer og leder af konsulentvirksomheden Connectio arbejder og bevæger antropolog Ann Louise Slot sig i krydsfeltet mellem det sociale område og erhvervslivet. Interessen for den kombination har præget hendes karriereliv, siden hun studerede antropologi i Århus og frem til nu, hvor hendes spidskompetencer blandet andet er rådgivning indenfor CSR (Coperate Social Responsibility) og social business. Som ung antropologistuderende lå en karriere inden for erhvervslivet muligvis ikke lige til højrebenet, men det er netop, hvad der kendetegner Ann Louise og hvad der har gjort hende i stand til at starte som selvstændig: En vilje og trang til at gå egne veje og en umættelig lyst til nye udfordringer.  

Artiklen fortsætter under grafikken

Ann Louise Slot

LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/ann-louise-slot-006b4541/da Bachelor: Socialantropologi & Etnografi Kandidat: Antropologi og Formidling Nuværende stilling: Indehaver af Connectio Tidligere erfaring: Teamleder for ISS innovationsteam, konsulent hos Insights Nordic Største succes: Da jeg blev selvstændig – og herefter gang på gang besluttede/beslutter at gå vejen – som både indebærer en ekstern proces med salg, kunder og opgaver og ikke mindst en stærk indre proces og udvikling for at løfte og nyde processen. Fundriaserede 12 mil. til sociale projekter i ISS og 6,5 mil til Dansk Flygtningehjælp.

Forretning og social forandring

Da Ann Louise Slot i 2013 stiftede konsulentvirksomheden Connectio, var det ikke alene en stor personlig sejr, men også et sted, hvor hun kan forene det at tjene penge med social ansvarlighed:

”Jeg elsker, at det jeg får energi af og er god til og oven i købet tjener penge på, er noget der faktisk er med til at gøre verden til et lidt bedre sted.”

Social og positiv forandring er begreber, der konstant går igen, når Ann Louise fortæller om sit arbejde. I Connectio hjælper de både virksomheder med at styrke deres identitet indadtil og udadtil og udnytte deres potentialer, og samarbejder om at udvikle nye sociale projekter med virksomheder og social entreprenører.

For Ann Louise er det at skabe positiv forandring og tjene penge samtidigt bestemt ikke modstridende processer. Netop rådgivning og projektudvikling indenfor social business er derfor også en af Connectios spidskompetencer:

”For mig er social business eller CSR om du vil, præcis den kobling der ligger i at gøre en positiv forskel for andre (hvad enten det er socialt, miljømæssigt eller andet) OG tjene penge samtidig.”

Fandt koblingen mellem forretning og humaniora

Det menneskelige er i fokus, når Ann Louise udvikler projekter, fundraiser eller engagerer sig på anden vis – i Connectio såvel som igennem frivilligt arbejde. Helt tilbage til studietiden har interessen for erhvervslivet også været present. Ann Louise studerede antropologi på Århus Universitet, og undervejs i studietiden tog hun forskellige initiativer for at bygge bro mellem antropologi og erhvervslivet. En kombination, der ikke var stor tradition for indenfor faget på det tidspunkt:

”Antropologi var, da jeg læste, lukket om sig selv, og ganske få kom ud i erhvervslivet. Men i stedet for at se det som en begrænsning blev det en positiv udfordring – både under og efter studiet. Jeg lavede events, konferencer etc. under studiet, som skulle hjælpe med at forene antropologi og business”.

For Ann Louise har det præget hendes karriereliv lige siden: ”…det er jo i virkeligheden det, jeg også gør i dag. Kobler det humanistiske med business på alle mulige måder”.

En udfordring er en ny mulighed

Hendes store engagement under studietiden er kendetegnende for Ann Louise. Hun bruger begrænsninger eller udfordringer til at få nye ideer og gå nye veje: ”Begrænsninger er noget, jeg mener altid kan vendes til muligheder. Det sted du er stuck, er starten på noget nyt.”

Viljen til at gå nye veje er, ifølge Ann Louise, en af de vigtigste årsager til, at hun blev selvstændig og besidder den stilling, hun har nu: ”Villigheden til for perioder at ofre sikkerhed og stabilitet for at skabe noget nyt og bedre”.

Hendes uddannelse på antropologi har også været afgørende for, hvordan hendes arbejdsliv har udfoldet sig: ”Jeg valgte antropologi med hjertet, og det har jeg aldrig fortrudt. Det har givet så meget både under uddannelsen og bagefter”.

Antropologiens metoder er en force

I hendes arbejde med at rådgive virksomheder i Connectio bruger hun på forskellig vis de værktøjer, hun erhvervede sig på studiet. Rådgivning af virksomheder og projektudvikling tager således afsæt i en kvalitativ tilgang, hvor bl.a. interviews og brugerundersøgelser er en del af metoderne. Den kvalitative tilgang til forretningsudvikling åbner op for en anderledes forståelse og helhedsorienteret tilgang til de problemstillinger, Ann Louise møder i sit arbejde. Den dybdegående forståelse udspringer også af en interesse for ærlige, mellemmenneskelige relationer. Ifølge Ann Louise er det uundværligt for at udføre det arbejde, hun gør:

”Jeg er god til at skabe stærke og dybe relationer til andre, og jeg gør en dyd ud af virkelig at se dem og deres problematik – forstå opgaven og sætte mig i deres sted”.

Den meget praktiske tilgang til antropologiske værktøjer og viden er kendetegnet for Ann Louises arbejdsliv:

”Mit drive har altid været til at omsætte teori til praksis og komme ud af elefenbenstårnet. Og jeg tror at det har været helt afgørende for, at jeg så relativ let fik mit første job.”

Frihed til konstant at blive udfordret

For Ann Louise er der sjældent en dag, der ligner hverken den forrige eller den næste i ugen. ”Det, kombineret med en stor variation i opgavetyper, hvor jeg altid bliver udfordret og skaber positive forandringer,” er med til at beskrive hendes (skiftende) dagligdag på Connectio. Nye udfordringer, variation og omskiftelighed er nogle af de ting, hun holder allermest af i sit arbejde, og det at være selvstændig giver hende muligheden for, at det forbliver således.

Der er en særlig frihed indlejret i disse ting: ”Frihed over min tid, mine opgaver, min økonomi, min personlige og virksomhedens udvikling. Det er det, der tænder mig.” Det at blive selvstændig har givet hende mulighed for at fastholde de ting, der giver hende energi i arbejdet; at skabe noget sammen med andre og samtidigt gøre en forskel for de der har brug for det.

Ann Louises 3 bedste råd til studerende, der drømmer om en karriere som hendes

  1. Stå ved dig og den du er – det er din STØRSTE force.
  2. Læn dig ind i processen og nyd rejsen.
  3. Omgiv dig med sjove, seje, livgivende mennesker, som virkelig kan SE dig.

Anna Luna Bierring Kristoffersen

Gæsteblogger Anna Luna har læst en bachelor i Antropologi på KU. Hun har en interesse indenfor kulturforståelse og formidling og skal derfor til at læse en kandidat i journalistik.

More Posts