Har du et studierelevant arbejde, kan det øge dit lønniveau med op til 3.839 kr. om måneden, når du er færdiguddannet. Det har derimod ingen betydning for din beskæftigelse eller løn, om du tager på udveksling. Det konkluderer en ny analyse, som EVA i dag præsenterede på Folkemødet.

Analysen, som EVA har foretaget, undersøger løn- og beskæftigelseseffekterne ved studierelevant arbejde, praktik og udveksling. Tre ud af fire studerende supplerer deres uddannelse med et af disse tre tilvalg, men spørgsmålet er bare, hvad der er mest fordelagtigt for de studerende på landets universiteter at vælge eller kombinere.

”Studierelevant arbejde øger generelt både beskæftigelseseffekten, men også den løn, som de studerende modtager, efter de er blevet dimittender fra en kandidatuddannelse”, siger evalueringskonsulent ved EVA, Natasha Reimer Thaysen.

Forøger chancen for job og højere løn

Studierelevant arbejde har en positiv indvirkning på både løn- og beskæftigelseseffekten. Et studierelevant job giver de studerende 10-20 procentpoint større chance for at være i job året efter deres dimission, hvis man sammenligner med andre dimittender, som ikke har haft et studierelevant job. Løneffekten ved et studierelevant arbejde afgøres af det videnskabelige område, som man studerer inden for. Studerer du samfundsvidenskab, så kan du øge din månedlige indtægt med 3.839 kr. månedligt. Studerer du derimod på en humanistisk uddannelse, så vil løneffekten være på 1.331 kr. Disse udregninger er baseret på, at man kun har haft et studierelevant arbejde, men ikke været i praktik eller på udveksling. Kombinerer man derimod et studierelevant arbejde med enten praktik eller udveksling, så kan man på flere uddannelsesområder øge løneffekten yderligere.

Praktik er særligt godt for samfundsvidenskab

Studierelevant arbejde har generelt en positiv effekt på både løn og beskæftigelse på tværs af videnskabelige områder. Praktikophold har også en række positive effekter, men ikke i samme grad, som studierelevante jobs har. ”Vi kan se, at projektorienterede forløb i høj grad for samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser øger beskæftigelseseffekten. Det er altså her, man kan se, om det at have været i praktik, faktisk betyder noget for de studerende,” forklarer Natasha Reimer Thaysen. Praktik eller projektorienterede forløb, som de betegner det i rapporten, har kun en løneffekt for studerende på samfundsvidenskabelige uddannelser. De studerende kan her opnå en løneffekt på 3158 kr., hvis de gennemfører et praktikophold under deres studier. Analysen konkluderer dermed, at praktik ikke har nogen effekt for studerende fra teknisk videnskab, sundhedsvidenskab og naturvidenskab.

Drop udvekslingen – medmindre du læser naturvidenskab

En af de opsigtvækkende konklusioner, som analysen fremsætter, er, at udveksling ikke har nogen effekt på løn eller beskæftigelse. ”Den fortælling, som de studerende bliver mødt med om udveksling, er ikke den virkelighed, som de står overfor på arbejdsmarkedet, når de bliver færdige”, siger Natasha Reimer Thaysen. Studerende på naturvidenskabelige uddannelser er dog undtagelsen, da de kan opnå en løneffekt på 2.457 kr. om måneden, hvis de tager på udveksling. Selvom udveksling ikke har nogen isoleret effekt på løn eller beskæftigelse, så har det alligevel stor betydning i kombination med enten studierelevant arbejde eller praktik. Den største løneffekt kan nemlig identificeres for studerende på samfundsvidenskabelige uddannelser, når de kombinerer studierelevant arbejde og udveksling. Løneffekten er på 4.654 kr. om måneden ved denne kombination. Denne kombination har også en øget beskæftigelseseffekt på 11-20 procentpoint for fire ud af de fem videnskabelige områder, som er repræsenteret i analysen.

Netværk er forklaringen

Der er nogle klare indikationer på, hvorfor det netop er studierelevant arbejde og praktik, som giver det største udbytte, forklarer Jakob Rathlev, områdechef hos DEA. ”Den mest nærliggende forklaring er, at man får en god kobling til arbejdsmarkedet, og man får et netværk. Det gør man jo ikke, når man er på udveksling. Udveksling er måske heller ikke helt så unikt, som det har været tidligere.”

Resultaterne udfordrer fremdriftsreformen

Jakob Rathlev mener også, at man fra politisk side må forholde sig til analysens resultater. ”På det politiske niveau kunne man diskutere fremdrift på uddannelserne, når vi nu kan se, at det faktisk er rigtig vigtigt at kombinere sin uddannelse med ting, der kobler meget tæt til et arbejdsmarked, hvilket måske bliver en udfordring, når man har en fremdriftsreform, der giver et ordentlig skub i ryggen.”

Analysen konkluderer overordnet, at studerende på samfundsvidenskabelige uddannelser er den gruppe, som oplever de største effekter. ”Både på løn og beskæftigelse, over alle typer af tilvalg, så er det de samfundsvidenskabelige studerende, som klart får de største effekter på både løn og beskæftigelse,” siger Natasha Reimer Thaysen.

udveksling-eller-studiejob-conflict-copy

Jeppe Karlsson

Jeppe har stor interesse for politik, medier og mennesker. Han er altid på udkig efter den gode historie, der kan inspirere og motivere hans læser. Til daglig er han journaliststuderende på RUC og har tidligere arbejdet med PR og tekstforfatning hos Frivilligcenter Odense. Kontakt: jk@talentguiden.dk

More Posts

Follow Me:
Twitter