Banner meptek

En præsentation kan være mange ting. Det kan være en mundtlig samtale med din ven, det kan være en jobsamtale, det kan være en power-pointpræsentation af et projekt, og det kan være alt muligt andet. Præsentationer er mange ting, og der er mange forskellige måder at bygge dem op på. Der gælder dog et par generelle råd for hvordan du bygger din præsentation op, ligegyldigt hvilken situation det handler om.

Af Nicolaj Sand Rasmussen

En god præsentation består hovedsagligt af 3 elementer:

1. Mindeværdig åbning – C.A.M.P

Om det er en fysisk præsentation som fx en power-point eller en mundtlig præsentation, så skal du altid starte med en mindeværdig åbning. En mindeværdig åbning kan beskrives med C.A.M.P.

Connect: Du skal åbne dit publikum og lave en forbindelse. Det kan være med spørgsmål, eller kommentere på research du har gjort hjemmefra om dit publikum. Få dem til at føle sig forbundne med dig som person.

Attention: Du skal skabe opmærksomhed. Fang din målgruppe. Hav en åbningsjoke, en lille leg, en øvelse, et unikt billede.

Main idea: Forklar meget kort og præcist din overordnede ide. Hvad går det hele ud på sagt på en meget simpel måde. Som Einstein siger: ”Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.”

Presentation: Præsenter dig selv, din ide, din målsætning for præsentationen, sig hvorfor du er her.

2. Indhold – I.D.E.A

Indholdet er fagligheden, analysen, din konkrete ide osv. Det er hvad du egentlig har arbejdet med. Det er selve dig og dine kompetencer til en jobsamtale, eller det er dit konkrete produkt til f.eks. en pitch. Indholdet kan udtrykkes med I.D.E.A:

Information: Giv en relativ mængde af information

Details: Gå i detaljer hvor det er relevant og brugbart og præciser dit budskab.

Evidence: Hav beviserne og referencerne i orden. Det er med til at bakke din information og dine detaljer op.

Arguments: Sørg for at have øvet dine argumenter for og imod. Hvad er din holdning til et spørgsmål. Bak disse argumenter op med dine beviser.

3. Mindeværdig lukning – S.C

Ligesom et førstehåndsindtryk genererer du også et sidstehåndsindtryk. Det er vigtig at slutte stærkt af. Det er det dit publikum husker. Din lukning kan udtrykkes i S.C.

Sum up: Opsummer dine største pointer og dine konklusioner. Hvorfor skal de ansætte dig, hvorfor skal de investere i dit projekt?

Conclusion: Lav en skarp og magtfuld konklusion. Byg den op på baggrund af dit indhold med beviser og argumenter. Kom gerne med en unik afslutning – noget uventet.

Alt efter situation er det ofte en god ide at involvere sit publikum. Stil spørgsmål, lad dem stille spørgsmål, inddrag relevant information for publikummet. Lad være med at standardisere dine præsentationer. Det kan derfor opsummeres til:

  1. Introducer hvem du er
  2. Hvad laver du her, og hvad du vil præsentere om?
  3. Vis overblik over præsentation og nøgleelementer
  4. De vigtigste argumenter for og imod
  5. Konklusion af dine resultater
  6. Spørgsmål og svar

Skulle du ende med at bruge en power-point? Så husk!

  1. Ikke for meget tekst og mange billeder! Det får modtageren til at læse i stedet for at lytte til dig. Tekst og fotos på dine slides bør kun supplere, hvad du siger, og ikke forklare det. Brug akronymet KISS – “keep it simple stupid”.
  2. Brug nemme og forenklede numeriske datasæt, såsom grafer og tabeller. Statistisk er med til at underbygge dine argumenter.
  3. Sørg for at dine slides er i den rigtige rækkefølge, så de giver mening ved at hjælpe dig videre og uddybe dine pointe. Det lyder basalt, men ofte laver man en masse slides, som bare bliver fyld og kun forvirrer mere. Skær fedtet fra.
  4. Brug noget håndgribeligt. Giv noget til publikum som en stykke papir med information eller et objekt, som de kan holde og læse for sig selv, så de føler sig mere involveret i præsentationen.
Avatar

Meptek

Som eksperter i præsentationsteknik skriver Meptek om hvordan du kommer ud over scenekanten så dit publikum hører hvad du har at sige.

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook